Τι σημαντικό προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα του Ελλάκτωρα;

Συνεχίζονται οι ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιρειών στο ελληνικό χρηματιστήριο, με την επενδυτική ευφορία να παραμένει. Η ανακοίνωση σήμερα των αποτελεσμάτων για την χρήση του 2018 του Ελλάκτωρα, έδειξε από πλευράς επενδυτών μια διστακτικότητα.

Πως ολοκληρώθηκε η χρήση του 2018

Ο Ελλάκτωρας ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για την χρήση του 2018, σύμφωνα με τα οποία τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 1.857 δισ. ευρώ έναντι 1.865 δισ. ευρώ πέρσι, με τα EBITDA να ανέρχονται στα 142,9 εκατ. ευρώ από 204,6 εκατ. ευρώ το 2017, και τις ζημιές να αυξάνονται στα 95,57 εκατ. ευρώ έναντι 9,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 479,4 εκατ. ευρώ από 510,1 εκατ. ευρώ το 2017, με τον καθαρό δανεισμό να ανέρχεται στα 785,5 εκατ. ευρώ έναντι 738,0 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Καθώς ο κλάδος κατασκευής αποτελεί το 78,78% των συνολικών εσόδων του Ομίλου, η μείωση των εσόδων κατά 3,1% σε συνδυασμό με την αύξηση των δανείων (1.416 δισ. ευρώ από 1.386 δισ. ευρώ το 2017), εγείρει έντονο προβληματισμό για την πορεία του Ομίλου, κι αυτό διότι: Όπως αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεση «οι ζημιές του κλάδου κατασκευής ανήλθαν στα 132,4 εκατ. ευρώ από 24,3 εκατ. ευρώ πέρσι, ενώ καθυστέρηση δημοπράτησης νέων κατασκευαστικών έργων στην Ελλάδα (δημοσίων έργων ή και έργων παραχώρησης) αλλά και στις χώρες που δραστηριοποιείται η ΑΚΤΩΡ έχει επηρεάσει αρνητικά την αναπλήρωση του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου της εταιρείας και κατά συνέπεια μπορεί να επηρεάσει τα μελλοντικά έσοδα. Επίσης, ο διεθνής ανταγωνισμός δυσχεραίνει τον προσπορισμό των έργων στις ξένες αγορές, γεγονός που ενισχύεται από τη δυσκολία αποδοχής εγγυητικών επιστολών που εκδίδονται από τις ελληνικές τράπεζες και οι οποίες είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των έργων. Τέλος οι σημαντικές ζημιές της κατασκευαστικής δραστηριότητας έχουν επηρεάσει και τη ρευστότητα του κλάδου. Η ρευστότητα του κλάδου κατασκευής ενισχύεται από διαθέσιμες ροές και γραμμές χρηματοδότησης του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ και στο πλαίσιο αυτό εντός του 2018 έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού € 101,6 εκατ. στην ΑΚΤΩΡ».

Όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα για την χρήση του 2018, ο αριθμοδείκτης τιμή προς εσωτερική αξία διαμορφώνεται στο 0,48 (για τον υπολογισμό χρησιμοποιήθηκε η τιμή των 1,762 ευρώ, κλείσιμο 17/4), χαρακτηρίζοντας την μετοχή υποτιμημένη σε σχέση με την τιμή της.

Η τεχνική εικόνα της μετοχής

Παρά την αύξηση των ζημιών και των δανείων του Ομίλου του Ελλάκτωρα, η μετοχή κατάφερε να κλείσει στα 1,762 ευρώ με κέρδη 0,23%. Από τις αρχές του έτους η μετοχή καταγράφει κέρδη 41,64%, ενισχύοντας την ανοδική της τάση με την δημιουργία «χρυσού σταυρού» στις 20 Μαρτίου.

Η διαπραγμάτευση της μετοχής στο όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, χρήζει αυξημένης προσοχής στις επόμενες συνεδριάσεις, καθώς οι έξι διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις αυξάνουν τις πιθανότητες για διόρθωση, με την μετοχή να συνεχίζει να διαπραγματεύεται πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, διατηρώντας το αγοραστικό της σήμα. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,841 ευρώ, και η στήριξη στα 1,5563 ευρώ.

Συμπέρασμα

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η μεγάλη συμμετοχή του κλάδου κατασκευής στα συνολικά έσοδα του Ομίλου, με την αύξηση των ζημιών και των δανείων, και σε συνδυασμό με μια καθυστέρηση στις δημοπρατήσεις νέων έργων στην Ελλάδα, καθώς και μιας επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας (αφού το 55% του κλάδου κατασκευής προέρχεται από το εξωτερικό), ίσως οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση των ζημιών και του δανεισμού, επηρεάζοντας αρνητικά και την μετοχή.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

  •  
    17
    Shares
  •  
  •  
  • 17
  •