Τέλος στο ανοδικό σερί του ΓΔ στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Τέλος έβαλε σήμερα στο ανοδικό σερί των πέντε συνεδριάσεων ο γενικός δείκτης, ο οποίος έκλεισε στις 773,44 μονάδες με πτώση 0,30%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 58,33 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 7,23 εκατ. ευρώ σε πακέτα.

Σε μια συνεδρίαση η οποία δεν είχε να προσφέρει κάτι το ιδιαίτερο από πλευράς ενδιαφέροντος, εξαιτίας της αργίας της Παρασκευής και της Δευτέρας λόγω Καθολικού Πάσχα, ο γενικός δείκτης κινήθηκε μεταξύ των 771,82-778,23 μονάδων, εναλλάσσοντας πρόσημα καθ’ όλη την διάρκεια της διαπραγμάτευσης.

Το μόνο θετικό από την σημερινή συνεδρίαση, είναι το γεγονός ότι επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία φορά η πρόθεση των επενδυτών να παραμείνουν στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, αυξάνοντας τις πιθανότητες για διάσπαση του ψυχολογικού ορίου των 800 μονάδων, ίσως και την επόμενη εβδομάδα.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 641,61 μονάδες με απώλειες 0,91%, ολοκληρώνοντας για πρώτη φορά έπειτα από δεκατέσσερις συνεδριάσεις κάτω από τον κινητό μέσο όρο των πέντε ημερών, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 667 μονάδες, και η στήριξη στις 572 μονάδες.

Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 23,57 εκατ. τεμάχια, κάτω από τον μέσο όρο των τριάντα ημερών (28,88 εκατ. τεμάχια), με τον γενικό δείκτη να παραμένει πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, διατηρώντας το αγοραστικό του σήμα, ολοκληρώνοντας αρκετά πάνω από την ανοδική γραμμή τάσης (κόκκινο χρώμα), καθώς και πάνω από την υπεραγορασμένη ζώνη, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 787 μονάδες (γραμμή ΑΒ).

Η Πειραιώς Χρηματιστηριακή αύξησε την τιμή στόχο για την μετοχή του Μυτιληναίου, στα 14,0 ευρώ από 13,5 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας την σύσταση σε «outperform».

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν σήμερα στις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με την απόδοση της πενταετίας να διαμορφώνεται στο 2,249% με οριακή άνοδο 0,014%, και της δεκαετίας στο 3,359% με οριακή άνοδο 0,03%.

Στα κυριότερα εταιρικά νέα:

Ο Ελλάκτωρ ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για την χρήση του 2018, σύμφωνα με τα οποία ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1.857,3 εκατ. ευρώ έναντι 1.865,7 εκατ. ευρώ το 2017, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν για το 2018 σε 142,9 εκατ. ευρώ έναντι 204,6 εκατ. ευρώ το 2017. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ήταν κέρδη 41,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 101,6 εκατ. ευρώ το 2017. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, ο Όμιλος παρουσίασε ζημίες 25,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 39,7 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ μετά από φόρους ο Όμιλος παρουσίασε ζημίες 95,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 9,6 εκατ. ευρώ το 2017.

Η εταιρία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» (Εταιρία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 15/04/2019 η Εταιρία και η 100% θυγατρική της «ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΕ» (IGE) υπέγραψαν με την κυπριακή εταιρεία «BP COMMUNICATION LTD» συμφωνία απόκτησης του 50,01% των μετοχών της κυπριακής εταιρείας «KRISTELCOM LIMITED» (εφεξής ο όμιλος KRISTELCOM) και του 100% των μετοχών της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία KRISTELCOM INVESTMENT LIMITED (η οποία δραστηριοποιείται στη διαχείριση ακινήτων). Οι οριστικές μεταβιβάσεις των ανωτέρω μετοχών εκτιμάται ότι θα λάβουν χώρα το αργότερο εντός των προσεχών τριών μηνών με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Το τίμημα μεταβίβασης για την απόκτηση των ανωτέρω μετοχών καθορίστηκε σε ευρώ 5,8 εκ. και ευρώ 1,2 εκ. για τον όμιλο KRIESTELCOM και την  KRISTELCOM INVESTMENT LIMITED, αντίστοιχα.

Σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους €4.230.000 προχώρησε η Βιομηχανία Γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ, βάσει της απόφασης του Δ.Σ. της 5/4/2019. Το εν λόγω δάνειο είναι 3ετούς διάρκειας, χωρίς εξασφαλίσεις, και καλύφθηκε από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ. Σκοπό έχει τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος αύξησης-επέκτασης της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής γιαουρτιού και παγωτού, που έχει ενταχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδιασμού της, η Καράτζη ΑΕ προχώρησε στην έκδοση δύο κοινών ομολογιακών δανείων, τα οποία καλύφθηκαν εξ’ ολοκλήρου από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Το πρώτο, ποσού ευρώ 10.090.200, θα χρηματοδοτήσει την επένδυση εκσυγχρονισμού του ξενοδοχείου Nana Beach, ενώ το δεύτερο, ποσού ευρώ 12.400.000, θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη επενδυτικών σχεδίων κυρίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ειδικότερα, με το τέλος της προηγούμενης τουριστικής σεζόν, ξεκίνησε η ανακαίνιση του ξενοδοχείου NANA BEACH, η οποία θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις, ώστε να μην υπάρξει δυσλειτουργία κατά την τουριστική περίοδο. Η επένδυση αφορά την πλήρη ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση 400 δωματίων, του κεντρικού εστιατορίου και άλλων επισιτιστικών τμημάτων, καθώς και 2 κολυμβητικών δεξαμενών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε  15 εκατ. ευρώ και υπάρχει αίτηση υπαγωγής του στις διατάξεις του νόμου 4399/2016.

Ο επενδυτικός σχεδιασμός του ομίλου ΚΑΡΑΤΖΗ στον ενεργειακό τομέα περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης δύο αιολικών σταθμών ισχύος 3 MW έκαστος. Επιπλέον, προχώρησε στην εξαγορά κατά 100% της εταιρείας «Αιολική Πνοή Αποσκιάς Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» η οποία κατέχει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9 MW από αιολικό σταθμό. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για του 3 σταθμούς συνολικής ισχύος 15 MW ανέρχεται στα 16 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα επενδύει στον τομέα εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας, έχοντας καταθέσει άδειες φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 100 MW στην περιοχή της κεντρικής Ελλάδος, συνολικού προϋπολογισμού 55 εκατ. ευρώ.

Στα πλαίσια των μελλοντικών εξελίξεων στον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό, ο όμιλος ΚΑΡΑΤΖΗ έχει καταθέσει αίτηση έκδοσης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θερμοηλεκτρικού σταθμού με την τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου που χρησιμοποιεί ως καύσιμο το  φυσικό αέριο, ισχύος 660 MW. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται στα 370 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο όμιλος επενδύει και στους παραδοσιακούς τομείς επιχειρηματικής του δραστηριότητας συνεχίζοντας να πρωταγωνιστεί διεθνώς, παρέχοντας υψηλής ποιότητας βιομηχανικά προϊόντα. Πρόσφατα η μητρική εταιρεία, προκειμένου να ανταπεξέλθει στην αυξημένη ζήτηση των βιομηχανικών της προϊόντων, προχώρησε σε αναδιάρθρωση των διαδικασιών logistics. Απέκτησε έναντι 2,5 εκατ. ευρώ στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 5.000 τ.μ. σε οικόπεδο 10.000 τ.μ. στις οποίες θα διενεργούνται εργασίες συσκευασίας και αποθήκευσης.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

  •  
    25
    Shares
  •  
  •  
  • 25
  •