Ποιοι απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο επί ακινήτων;

Όπως προκύπτει από το νέο νομοσχέδιο «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή, και οι ανώνυμες εταιρείες απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων.

Πιο συγκεκριμένα, απαλλάσσονται οι ανώνυμες εταιρείες οι οποίες έχουν ανώνυμες μετοχές κι έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον:

-αποδεικνύεται ότι όλες οι μετοχές επί του κεφαλαίου τους ανήκουν απευθείας σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία υποχρεούνται να έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα, από την προβλεπόμενη ημερομηνία και

-ότι η μετοχική τους σύνθεση δεν μεταβλήθηκε λόγω μεταβίβασης μετοχών από την έναρξη ισχύος του άρθρου 15 του ν.3091/2002 (νόμος για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων) ή την υπαγωγή τους στις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου.

Πηγή:zougla.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •