Τι είναι αυτό που ίσως ανακόψει την ανοδική πορεία του Γενικού δείκτη στο Χ.Α;

Με σημαντικά κέρδη 1,26% ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 754,42 μονάδες, καταγράφοντας εβδομαδιαία κέρδη 4,58%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 65,49 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,87 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν μέσω συναλλαγών.

Από την έναρξη της συνεδρίασης επικράτησε θετικό κλίμα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να καταγράφει ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 757,56 μονάδες. Στο δεύτερο μισό της διαπραγμάτευσης εκδηλώθηκαν πωλήσεις, οι οποίες όμως δεν στάθηκαν ικανές να περιορίσουν σημαντικά τα κέρδη του γενικού δείκτη.

Η μεγάλη κερδισμένη για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, ήταν η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς με εβδομαδιαία κέρδη 35,64%, κλείνοντας στα 1,629 ευρώ με άνοδο 12,34%, με τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες να καταγράφει η μετοχή της ΕΕΕ με 2,34%, κλείνοντας στα 29,99 ευρώ με πτώση 0,27%.

Σημαντικά κέρδη σημειώθηκαν σήμερα για τις μετοχές του τραπεζικού κλάδου, με τον τραπεζικό δείκτη να κλείνει στις 624,14 μονάδες με άνοδο 4,39%, κι εβδομαδιαία κέρδη 15,54%. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε οριακά κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 667 μονάδες, και η στήριξη στις 572 μονάδες.

Στο εβδομαδιαίο γράφημα, ο γενικός δείκτης παρέμεινε πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε, δέκα, και πενήντα ημερών, ολοκληρώνοντας πολύ κοντά σε αυτόν των διακοσίων, όπου μένει να δούμε την επόμενη εβδομάδα εάν θα καταφέρει να τον διασπάσει ή θα αναγκαστεί σε διόρθωση. Η αντίσταση βρίσκεται στις 792 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 623 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Συνέχισαν την πτωτική τους πορεία και σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με την απόδοση της πενταετίας να διαμορφώνεται στο 2,338% με πτώση 0,43%, και της δεκαετίας στο 3,533% με πτώση 0,31%.

Στα κυριότερα εταιρικά νέα:

Το ΔΣ της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για την 23η Μαίου 2019, τη διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσης 2018, τρία λεπτά του ευρώ (€0,03) ανά μετοχή.

H ΙΑΣΩ Α.Ε. ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για την χρήση του 2018, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών μετά Rebate και Clawback της μητρικής εταιρείας αυξήθηκε κατά 8.4% και το EBITDA κατά 12.0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Ο καθαρός δανεισμός σε επίπεδο Ομίλου μειώθηκε κατά 29% ως αποτέλεσμα κυρίως της από επένδυσης από το ΙΑΣΩ General. Κατά το έτος 2018 η μητρική εταιρεία ΙΑΣΩ ΑΕ παρουσίασε ισχυρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κυρίως λόγω της αύξησης της εισπραξιμότητας απαιτήσεων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.Ο κύκλος εργασιών του Α ́Τριμήνου του 2019 σε επίπεδο ομίλου αναμένεται στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ανακοίνωσε σήμερα, ότι με προσωρινή διαταγή του Πρωτοδικείου Αθηνών ανεστάλη η εκτέλεση της με αρ. 373/3/28.2.2019 απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) έως την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης αναστολής που έχει καταθέσει η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.». Με την παραπάνω απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. είχε ανακληθεί για δύο μήνες προσωρινά η άδεια λειτουργίας και εκμετάλλευσης του καζίνο στο συγκρότημα Πόρτο Καρράς. Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.

Η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για την χρήση του 2018, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα 322,4 εκατ. ευρώ από τα 327,3 εκατ. ευρώ το 2017 παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,5%, κυρίως λόγω μείωσης της κατανάλωσης κατά 3,5%. Οι δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας της Εταιρείας για τη χρήση του 2018 ωστόσο, εμφανίζονται ενισχυμένοι, λόγω της μείωσης των λειτουργικών εξόδων προ αποσβέσεων κατά 6%. Συγκεκριμένα, τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 229,5 εκατ. ευρώ έναντι 244,7 εκατ. ευρώ το 2017. Σημειώνουμε ότι στη χρήση του 2017, είχε αναγνωριστεί ποσό 11,8 εκατ. ευρώ ως επιπρόσθετο κόστος προϋπηρεσίας για την μελλοντική εφάπαξ αποζημίωση των εργαζομένων, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19. Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 12 εκατ. ευρώ (+14,2%) και διαμορφώθηκαν στα 96,7 εκατ. ευρώ από 84,7 εκατ. ευρώ το 2017. Το EBITDA margin αυξήθηκε στο 30,0% από 25,9% το 2017. Ομοίως και τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)* της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση κατά 11,2 εκατ. ευρώ (+23,4%) και διαμορφώθηκαν στα 59,1 εκατ. ευρώ από 47,9 εκατ. ευρώ το 2017. Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 18,3% από 14,6% το 2017. Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας αυξήθηκαν σημαντικά κατά 21%, διαμορφωμένα στα 80,3 εκατ. ευρώ από 66,5 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ και τα Κέρδη μετά Φόρων παρουσίασαν επίσης σημαντική αύξηση κατά +10%, στα 48 εκατ. ευρώ από 43,5 εκατ. ευρώ το 2017. Το καθαρό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο 14,9% από 13,3% το 2017.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •