Νέοι κανόνες για την αλλαγή ταυτότητας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφους 335 υπέρ, 269 κατά, και 21 απόντες, ενέκρινε τους νέους κανόνες για τα κοινά χαρακτηριστικά ασφαλείας για τις ταυτότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ σε δύο χρόνια από την δημοσίευση τους εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι νέοι κανόνες έχουν στόχο να ελαχιστοποιήσουν τις περιπτώσεις πλαστογραφίας με σκοπό την παραβατικότητα. καθώς και:

 • Κοινά ελάχιστα χαρακτηριστικά ασφαλείας σε όλη την ΕΕ
 • Υποχρεωτική χρήση φωτογραφίας και δύο δακτυλικών αποτυπωμάτων που θα αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικό μέσο (τσιπ) για τα δελτία ταυτότητας των πολιτών, ενώ τα παιδιά μέχρι έξι ετών συνεχίζουν να εξαιρούνται από την υποχρέωση για τα δακτυλικά αποτυπώματα και τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν την εξαίρεση αυτή μέχρι την ηλικία των δώδεκα ετών
 • Τα δελτία ταυτότητας τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις θα σταματήσουν να είναι έγκυρα με τη λήξη τους
 • Τα δελτία ταυτότητας τα οποία δεν διαθέτουν τμήμα αναγνώσιμο από μηχάνημα, όπως στην περίπτωση των ελληνικών ταυτοτήτων, θα σταματήσουν να ισχύουν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.
 • Μόνο τα κράτη μέλη που εκδίδουν ήδη δελτία ταυτότητας για τους πολίτες τους θα επηρεαστούν από τους νέους κανόνες
 • Τα νέα μέτρα δεν δημιουργούν νέες υποχρεώσεις για την έκδοση ταυτότητας για τους πολίτες
 • Πηγή:tribune.gr
 •  
 •  
 •  
 •  
 •