Τι σημαντικό προέκυψε από την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε για το ελληνικό χρηματιστήριο;

Επέστρεψε στα κέρδη ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, ολοκληρώνοντας στις 721,37 μονάδες με άνοδο 1,08%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 72,42 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 12,8 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν μέσω πακέτων.

Παρά τις ήπιες διακυμάνσεις οι οποίες καταγράφηκαν κατά το πρώτο μισό της συνεδρίασης, με τον γενικό δείκτη να σημειώνει ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 710,41 μονάδες, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, καθώς στο δεύτερο μισό εκδηλώθηκαν μαζικές εντολές αγοράς με συνέπεια την άνοδο του γενικού δείκτη έως και το υψηλό στις 722,94 μονάδες.

Επιλεκτικές εντολές αγοράς σε Aegean, Ελλάκτωρα, Εθνικής, και Eurobank, με τις δύο τελευταίες να κλείνουν με ανεκτέλεστο 89.409 και 117.149 τεμαχίων αντίστοιχα, ο γενικός δείκτης κατάφερε να ολοκληρώσει με κέρδη άνω του 1%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 1,85%, και τριμηνιαία 17,62%.

Σε θετικό έδαφος επέστρεψε ο γενικός δείκτης την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, με τα στατιστικά στοιχεία όμως να αποτυπώνουν διαφορετική εικόνα από αυτή που καταγράφηκε στην τελευταία συνεδρίαση του μήνα. Το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης οι οποίες έμειναν με σήμα αγοράς διαμορφώθηκε στο 60%, έναντι 68% της προηγούμενης εβδομάδας, αποδεικνύοντας την στάση αναμονής που τηρούν οι επενδυτές. Με σήμα αγοράς παρέμεινε η μετοχή της Eurobank (η μόνη από τις τέσσερις συστημικές τραπεζικές μετοχές), με την μετοχή της ΟΤΕ να ολοκληρώνει πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, κι αυτή της Grivalia Properties να κλείνει στο όριο αυτής.

Ο τραπεζικός δείκτης ολοκλήρωσε την εβδομάδα με απώλειες 3,34%, και το τρίμηνο με κέρδη 25,61%.

Όπως διακρίνουμε στο παρακάτω εβδομαδιαίο γράφημα, ο γενικός δείκτης δεν κατάφερε να καλύψει τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας, παραμένοντας όμως πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε, δέκα, και πενήντα ημερών, με τον όγκο να διατηρείται κάτω από τον μέσο όρο των τριάντα ημερών, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 736,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 623,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν σήμερα στις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με την απόδοση της πενταετίας να διαμορφώνεται στο 2,6% με οριακή άνοδο 0,04%, και της δεκαετίας στο 3,734% αμετάβλητη.

Η IBG αύξησε την τιμή στόχο για την μετοχή των ΕΧΑΕ, στα 4,7 ευρώ από 4,2 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας την σύσταση «neutral».

Στα κυριότερα εταιρικά νέα:

Η Paperpack ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για την χρήση του 2018, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας  παρουσίασε αύξηση κατά 5,92% και ανήλθε σε 16.621  χιλ.€ έναντι 15.692 χιλ.€ της προηγούμενης χρήσης. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 2.248 χιλ.€ έναντι 2.761 χιλ.€ της προηγούμενης χρήσης. Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1.059 χιλ.€ έναντι 2.016 χιλ.€ της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 761 χιλ.€ έναντι 1.383 χιλ.€. Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμιακές ροές 1.370 χιλ. € έναντι 1.324 χιλ.€ και  τα ταμιακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 1.726 χιλ.€. Η εταιρεία υλοποίησε το επενδυτικό σχέδιο εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού της εξοπλισμού ύψους 4,5 εκ. Ευρώ περίπου. Το μεγαλύτερο μέρος της εν λόγω επένδυσης ολοκληρώθηκε εντός της προηγούμενης χρήσης. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην ετήσια έκθεσή του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την καταβολή μερίσματος ποσού 0,15 ευρώ ανά μετοχή.

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για την χρήση του 2018, σύμφωνα με τα οποία τα Κέρδη Προ Φόρων στα €80 εκατ. το 2018, επιστρέφοντας σε κερδοφορία μετά από μακρά περίοδο ετήσιων ζημιών. Τα Επαναλαμβανόμενα Έσοδα Προ Φόρων και Προβλέψεων στα €851 εκατ. θέτουν τη βάση για τις επόμενες χρήσεις. Εκταμιεύσεις Νέων Δανείων ύψους €3,1 δισ. το 2018.Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες σημείωσαν άνοδο σε όλο το εύρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας. Η μείωση του Λειτουργικού Κόστους ξεπέρασε το στόχο που είχε θέσει η Τράπεζα, -8% ετησίως το 2018 (σε επαναλαμβανόμενη βάση). Το Έξοδο Προβλέψεων ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις βελτιώθηκε σε 157 μ.β. το 2018 από 479 μ.β. το 2017.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

  •  
    22
    Shares
  •  
  •  
  • 22
  •