Σε υπερτιμημένα ή υποτιμημένα επίπεδα βρίσκεται η μετοχή του ΟΠΑΠ, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα του 2018;

Επιλεκτικές τοποθετήσεις και στάση αναμονής, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που επικρατούν το τελευταίο χρονικό διάστημα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με την προσοχή να στρέφεται πλέον στα εταιρικά αποτελέσματα. Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2018, τα οποία όμως δημιουργούν προβληματισμούς για το βραχυπρόθεσμο μέλλον της μετοχής.

Η χρήση του 2018

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών GGR ήταν αυξημένα κατά 6,3% σε σχέση με πέρσι, και διαμορφώθηκαν στα 1,54 δις. ευρώ, με τα EBITDA να ενισχύονται 15,4% έναντι της χρήσης του 2017, στα 353,6 εκατ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται στα 143,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 13,7% σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο έτος.

Μπορεί έσοδα, EBITDA, και καθαρά κέρδη να παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με πέρσι, η μετοχή όμως της εταιρείας στο χρηματιστήριο δείχνει να παραμένει ακριβή με βάση την αποτίμηση της.

Το P/E της μετοχής διαμορφώνεται στα 19,61 ευρώ, κρίνοντας την ως ικανοποιητική για μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των τυχερών παιχνίων, με την εσωτερική της αξία να βρίσκεται στο 2,38, και την τιμή προς εσωτερική αξία στο 3,71, κάνοντας την υπερτιμημένη σε σχέση με την εταιρική της αξία.

Αυτό όμως που κεντρίζει την προσοχή είναι η μερισματική της απόδοση, καθώς αυτή διαμορφώνεται στο 7,9% (μικτή), με προοπτική να γίνει ακόμη ελκυστικότερη σε μία πιθανή υποχώρηση της τιμής.

Η τεχνική εικόνα της μετοχής του ΟΠΑΠ

Παρατηρώντας το εβδομαδιαίο γράφημα της μετοχής του ΟΠΑΠ, διακρίνει κανείς ότι αυτή συναντά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες σημαντική αντίσταση στον κινητό μέσο όρο των διακοσίων ημερών, στα 8,9742 ευρώ, με την στήριξη να βρίσκεται στα 8,5094 ευρώ. Τόσο ο δείκτης RSI, όσο και ο δείκτης συσσώρευσης/διανομής, έχουν πάρει αρνητική κλίση, προϊδεάζοντας για μια ενδεχόμενη διόρθωση της μετοχής, της οποίας η χρονική διάρκεια θα εξαρτηθεί από το γενικότερο κλίμα που θα επικρατήσει στο ελληνικό χρηματιστήριο.

*Οι δείκτες υπολογίστηκαν με την τιμή κλεισίματος της 27ης Μαρτίου.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

 

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •