Σημάδια αδυναμίας και σήμερα για τον ΓΔ στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Σε θετικό έδαφος ολοκληρώθηκε σήμερα η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 712,25 μονάδες με κέρδη 0,57%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 55,9 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων στα 4,8 εκατ. ευρώ.

Παρά τις ήπιες διακυμάνσεις που επικράτησαν κατά την πρώτη ώρα της συνεδρίασης, όπου ο γενικός δείκτης κατέγραψε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 705,93 μονάδες, στη συνέχεια επιλεκτικές εντολές αγοράς κατάφεραν να επαναφέρουν τον γενικό δείκτη σε θετικό έδαφος, οδηγώντας τον έως και το υψηλό των 717,28 μονάδων.

Για ακόμη μία συνεδρίαση, η αδυναμία του γενικού δείκτη να διατηρηθεί κοντά στα ενδοσυνεδριακά υψηλά έγινε εμφανής, καθώς στο δεύτερο μισό της διαπραγμάτευσης εκδηλώθηκαν εντολές πώλησης οι οποίες όμως δεν ήταν ικανές να αλλάξουν για ακόμη μία φορά το πρόσημο για τον γενικό δείκτη, με την αντίσταση να παραμένει στις 743 μονάδες, και η στήριξη στις 697 μονάδες.

Από τις μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ξεχώρισε η μετοχή του Άνεμου με κέρδη 3,93% στα 1,985 ευρώ, του Κέκροπα με +4,22% στα 1,73 ευρώ, και της ΚΡΙ-ΚΡΙ με +6,80% στα 4,87 ευρώ.

Η Oceanwood Capital Management αύξησε την καθαρή αρνητική της θέση στη Eurobank στο 1,70% από 1,62% ενώ αύξησε και την καθαρή αρνητική θέση στην Εθνική Τράπεζα, στο 1,40% από 1,24%. Αυξημένη στο 0,81% από 0,70% εμφανίζεται από την προηγούμενη εβδομάδα και η θέση short στην Alpha Bank.

Ανοδικά κινήθηκαν σήμερα τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, κόντρα στο γενικότερο αρνητικό κλίμα για τις αποδόσεις των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων, με την απόδοση της πενταετίας να διαμορφώνεται στο 2,655% με άνοδο 0,72%, και η δεκαετία στο 3,805% με άνοδο 0,56%.

Στα κυριότερα εταιρικά νέα:

H ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το επενδυτικό κοινό ότι την Τρίτη 26.03.2019 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια του οποίου, μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης των επενδύσεων που λαμβάνουν χώρα με το προϊόν του κοινού ομολογιακού δανείου της Εταιρείας, συνολικού ποσού ευρώ 200 εκ., η έκδοση του οποίου εγκρίθηκε με την από 28.02.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, κατά την από 26.03.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι κατά το έτος 2018 χρησιμοποιήθηκε συνολικά για επενδύσεις ποσό ευρώ 38,8εκ. αντί του προβλεπόμενου ύψους ευρώ 49,5 εκ. λόγω αναπροσαρμογής του χρονισμού υλοποίησης του επενδυτικού της προγράμματος. Ειδικότερα, η Εταιρεία επένδυσε σε πληροφοριακά συστήματα και εξοπλισμό πρακτορείων ποσό ευρώ 18,5εκ., σε VLTs ποσό ευρώ 14,1εκ. και σε τερματικά στοιχηματισμού τύπου self-service «SSBTs» & Virtual games ποσό ευρώ 6,2εκ. Κατόπιν τούτου, το χρονοδιάγραμμα επένδυσης των κεφαλαίων για τη χρήση 2019 αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα και διαμορφώνεται ως εξής: η Εταιρεία θα επενδύσει σε πληροφοριακά συστήματα και εξοπλισμό πρακτορείων ποσό ευρώ 23,4εκ., σε VLTs ποσό ευρώ 3,5εκ. και σε τερματικά στοιχηματισμού τύπου self-service «SSBTs» & Virtual games ποσό ευρώ 3,8 εκ.

Η εταιρεία INTRALOT, σε απάντηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 1190/26.03.2019 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 26/3/2019 ανακοίνωσής της, ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα ότι η συνεισφορά της εξ ολοκλήρου θυγατρικής της εταιρίας, Totolotek, σε επίπεδο ενοποιημένων αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (εξαιρουμένης της δραστηριότητας της στο Αζερμπαϊτζάν) για την περίοδο δώδεκα μηνών έως την 30η Σεπτεμβρίου 2018, ανέρχεται σε περίπου 0,1% του ενοποιημένου EBITDA (¤0,2 εκατ.), καθώς και σε περίπου 9% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών (€90,3 εκατ.). Το βασικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε ¤5 εκ. το οποίο αναμένεται να αυξηθεί κατά ¤3 εκ. σε περίπτωση ανανέωσης των υφιστάμενων on line αδειών εντός του 2019, ενώ ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω μέχρι ¤2 εκ. σε περίπτωση υλοποίησης συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων εντός διετίας.

(ορθή επανάληψη) Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για την χρήση του 2018, σύμφωνα με τα οποία οι ενοποιημένες πωλήσεις για το 2018 ανήλθαν σε 292 εκατ. ευρώ, έναντι 276,5 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένες κατά 5,6%. Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 216,3 εκατ. ευρώ έναντι  173 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, αυξημένα κατά 25%. Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 19,7 εκατ. ευρώ, έναντι 13,6 εκατ. ευρώ, στο προηγούμενο έτος. Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 14,4 εκατ. ευρώ έναντι 38,7 εκατ. ευρώ το 2017. Τα έσοδα από τον τομέα των παραχωρήσεων ανήλθαν σε 41,6 εκατ. ευρώ έναντι 51,1 εκατ. ευρώ,  στην  προηγούμενη χρονιά. Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 167,9 εκατ. ευρώ, έναντι 147,5 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένη κατά 13,8%. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 120,1 εκατ. ευρώ έναντι 109,3 εκατ. ευρώ, το 2017, αυξημένα κατά 9,8%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 62,4 εκατ. ευρώ έναντι 57 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένα κατά 9,5 %. Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 44,9  εκατ. ευρώ, έναντι 37 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένα κατά 21,4 %,  κυρίως λόγω της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ σε διεθνές επίπεδο. Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του 2018 διαμορφώθηκε στα 606 εκατ. ευρώ έναντι 576,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2018, αυξημένη κατά περίπου 26 εκατ. την τελευταία περίοδο, λόγω των αυξημένων επενδυτικών δαπανών.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

 

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •