Τι προμηνύουν τα αποτελέσματα του 2018 για την μετοχή των ΕΧΑΕ;

Μια από τις διαχρονικές αξίες του ελληνικού χρηματιστηρίου, είναι η μετοχή των ΕΧΑΕ. Η καλή μερισματική απόδοση σε περιόδους ενίσχυσης των κερδών της, αλλά και η επιστροφή κεφαλαίου, την τοποθετούν ανάμεσα στις επιλογές συντηρητικών χαρτοφυλακίων. Από τις αρχές του έτους η μετοχή των ΕΧΑΕ καταγράφει απόδοση 14,32%, με τα αποτελέσματα χρήσης του 2018 να απειλούν όμως την καλή της πορεία.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα του 2018

Το 2018 δεν αποδείχθηκε καλή χρονιά για τις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου των ΕΧΑΕ, καθώς τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν κατά 3%, και διαμορφώθηκαν στα 26,6 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA να σημειώνουν κάμψη 7,5%, και να ανέρχονται στα 7,4 εκατ. ευρώ, και με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να διαμορφώνονται στα 3,027 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,6%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,064 ευρώ.

Το P/E διαμορφώνεται στα 66,0 κάνοντας την μετοχή υπερτιμημένη, με την εσωτερική αξία να βρίσκεται στο 1,83, και την τιμή προς εσωτερική αξία στο 2,31, επιβεβαιώνοντας τα υπερτιμημένα επίπεδα στα οποία βρίσκεται η μετοχή.

Η τεχνική εικόνα της ΕΧΑΕ

Παρατηρώντας κανείς την πορεία της μετοχής την εβδομάδα που μας πέρασε, διαπιστώνει ότι στις τέσσερις από τις πέντε συνεδριάσεις η μετοχή έκλεισε με αρνητικό πρόσημο, κάτι που είχε να συμβεί από την περίοδο 28-31 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, όταν επηρεασμένη από το γενικότερο κλίμα που επικρατούσε τότε στο ελληνικό χρηματιστήριο ξεκίνησε την ανοδικής πορεία.

Όπως διακρίνουμε στο παρακάτω εβδομαδιαίο γράφημα, η μετοχή διαπραγματεύεται για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, με το αγοραστικό σήμα να διατηρείται, και τους δείκτες RSI και συσσώρευσης/διανομής να λαμβάνουν αρνητική κλίση. Η αντίσταση παραμένει στον κινητό μέσο όρο των διακοσίων ημερών, στα 4,4999 ευρώ, με την στήριξη να βρίσκεται στα 3,9552 ευρώ.

Συμπέρασμα

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα για την χρήση του 2018, αλλά και η αδυναμία να κινηθεί προς τον κινητό μέσο όρο των διακοσίων ημερών, και να τον διασπάσει, προϊδεάζουν για διόρθωση της μετοχής, της οποίας η διάρκεια θα εξαρτηθεί από το κλίμα που θα επικρατήσει το επόμενο χρονικό διάστημα στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •