Συμβούλιο της Ευρώπης:Πλήρης καταρράκωση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων

Στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ECSR) του Συμβουλίου Ευρώπης η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα, αναφέρεται ότι στις 47 χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης υπάρχει πλήρης καταρράκωση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Πιο συγκεκριμένα, στην εν λόγω έκθεση περιέχονται 580 συμπεράσματα για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη σε θέματα όπως το δικαίωμα σε εύλογο ωράριο εργασίας, δίκαιη αμοιβή και προστασία από παρενόχληση σε 35 χώρες. Το μεγαλύτερο ποσοστό παραβιάσεων αφορά στο δικαίωμα όλων των εργαζομένων να προειδοποιούνται, σε εύλογο χρονικό διάστημα, για τερματισμό της απασχόλησης (95,8%), το δικαίωμα των εργαζομένων και των εργοδοτών σε συλλογική δράση, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος απεργίας (73,3%), και κανόνες που περιορίζουν το πεδίο των εκπτώσεων από τους μισθούς (64,3%). Τέλος, τα περισσότερα κράτη δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν ότι ο χαμηλότερος καθαρός μισθός που καταβλήθηκε πληρούσε το κατώτατο όριο.

Πηγή:zougla.gr

 

  •  
    8
    Shares
  •  
  •  
  • 8
  •