Προκύπτει κάτι ανησυχητικό από τα οικονομικά αποτελέσματα του 2018 για την μετοχή της Τέρνα Ενεργειακής;

Αδυναμία να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα εμφανίζει το τελευταίο χρονικό διάστημα ο γενικός δείκτης, ανακόπτοντας την ανοδική του πορεία που ξεκίνησε από τις αρχές του έτους. Η λύση στο θέμα των «κόκκινων» δανείων, καθώς και οι εκλογές σε Ευρώπη και Ελλάδα αποτελούν σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης της τάσης. Στην παρούσα φάση, τα εταιρικά αποτελέσματα αποτελούν την πυξίδα για κάθε επενδυτή, καθώς μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά.

Τα αποτελέσματα της Τέρνας Ενεργειακής

Ικανοποιητικά ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα της Τέρνα Ενεργειακής για την χρήση του 2018, καθώς σε επίπεδο Ομίλου οι συνολικές πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 5,6%, στα 292 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA να σημειώνουν αύξηση 13,8%, στα 167,9 εκατ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη να ανέχονται στα 47,03 εκατ. ευρώ έναντι 37,12 εκατ. ευρώ το 2017. Τέλος, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,3984 ευρώ, έναντι 0,3542 ευρώ το 2017.

Αυτό το οποίο μπορεί ίσως να προκαλεί με μια πρώτη ματιά ανησυχία, είναι το γεγονός της αύξησης του καθαρού δανεισμού στο τέταρτο τρίμηνο, στα 606,0 εκατ. ευρώ, έναντι 576,4 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, η αύξηση του δανεισμού προήλθε λόγω της αύξησης του κόστους επενδύσεων, με την πολιτική του Ομίλου να ελαχιστοποιεί την έκθεση στον κίνδυνο επιτοκίου όσον αφορά στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της λειτουργίας του.

Επίσης, η ρευστότητα του Ομίλου κρίνεται ικανοποιητική, καθώς, εκτός από τα υπάρχοντα χρηματικά διαθέσιμα, τα λειτουργούντα αιολικά πάρκα δημιουργούν συνεχείς, ικανοποιητικές χρηματορροές.

Τέλος, όπως αναφέρεται:«ο Όμιλος, για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά του στοιχεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς».

Η θεμελιώδης εικόνα των αποτελεσμάτων

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα χρήσης του 2018, η τιμή προς τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώνεται στα 16,26 ευρώ, και μπορεί να θεωρηθεί χαμηλή για μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο, όπως είναι η ενέργεια.

Η εσωτερική αξία της μετοχής διαμορφώνεται στο 3,42, με τον λόγο τιμής προς εσωτερική αξία να βρίσκεται στο 1,9, κάνοντας την μετοχή ελαφρώς υπερτιμημένη (κλείσιμο 22/3).

Η τεχνική εικόνα της μετοχής της ΤΕΝΕΡΓ

Η ανοδική τάση της μετοχής διατηρείται, η οποία πλέον προσεγγίζει τα ιστορικά υψηλά των 7,9579 ευρώ, και που αποτελούν την επόμενη κρίσιμη αντίσταση. Όπως διακρίνουμε και στο παρακάτω ιστορικό γράφημα, η μετοχή παραμένει πάνω από την υπεραγορασμένη ζώνη, με τον δείκτη συσσώρευσης/διανομής να είναι ανοδικός, και με την στήριξη να βρίσκεται στα 5,3237 ευρώ (γραμμή ΑΒ).

Συμπέρασμα

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η μετοχή της Τέρνας Ενεργειακής πληρεί (έπειτα και από τα αποτελέσματα χρήσης του 2018) όλες τις προϋποθέσεις, ώστε να καταγράψει το έτος που διανύουμε νέα ιστορικά υψηλά, κάτι το οποίο εξαρτάται φυσικά και από το γενικότερο κλίμα που θα επικρατήσει στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Photo by Karsten Würth (@inf1783) on Unsplash
  •  
  •  
  •  
  •  
  •