ΟΟΣΑ: Ο βραχυπρόθεσμος κίνδυνος των Ελλήνων είναι η κάλυψη των δαπανών τους

Σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ σε 21 χώρες, ο σημαντικότερος βραχυπρόθεσμος κίνδυνος των Ελλήνων είναι η κάλυψη των δαπανών τους, με το ποσοστό δυσκολίας να ανέρχεται στο 70,5%, έναντι 47,3% του μέσου όρου των χωρών της έρευνας, ενώ ως μακροπρόθεσμος κίνδυνος θεωρείται η οικονομική ανασφάλεια στα γηρατειά.

Οι άλλοι σημαντικότεροι μεγαλύτεροι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι που αισθάνονται οι Έλληνες είναι η ασθένεια ή η αναπηρία τους (46,1% έναντι 54% κατά μέσο όρο στις 21 χώρες), και η απώλεια της εργασίας τους (42,4% έναντι μέσου όρου 35,5%). Ακολουθεί ο κίνδυνος από τη βία ή το έγκλημα (33% έναντι μέσου όρου 34%). Πολύ χαμηλότερα είναι τα ποσοστά που αναφέρθηκαν για τον κίνδυνο ανεπαρκούς κατοικίας (20,3% έναντι μέσου όρου 27,5%), πρόσβασης σε φροντίδα ή εκπαίδευση των παιδιών (28,2% έναντι μέσου όρου 15,8%) και πρόσβασης σε μακροπρόθεσμη περίθαλψη (20,3% έναντι 26,3%).

Πηγή:newsit.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •