Ξεκίνησε η διόρθωση στο ελληνικό χρηματιστήριο;

Τέλος στο σερί των πέντε διαδοχικών ανοδικών συνεδριάσεων για τον γενικό δείκτη σήμερα, καθώς έκλεισε στις 714,44 μονάδες με απώλειες 1,51%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 41,22 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων στα 3,71 εκατ. ευρώ.

Από την έναρξη της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης διαπραγματεύτηκε με αρνητικό πρόσημο, με τις πιέσεις να αυξάνονται κατά την τελευταία ώρα της συνεδρίασης, οδηγώντας τον γενικό δείκτη έως και το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 714,38 μονάδων.

Τα αγορασμένα τεχνικά επίπεδα στα οποία βρισκόταν αρκετές μετοχές της μεγάλης κυρίως κεφαλαιοποίησης, αποτέλεσαν την βασική αιτία της σημερινής συνεδρίασης, με τις πιέσεις να εστιάζονται κυρίως στις μετοχές των Alpha Bank, Γεκ Τέρνα, Grivalia Properties, ΔΕΗ, Eurobank, Motor Oil, και Τράπεζα Πειραιώς.

Στα θετικά της σημερινής συνεδρίασης συμπεριλαμβάνεται ο χαμηλός σχετικά τζίρος, το ύψος του οποίου θα καθορίσει και την διάρκεια της διόρθωσης που ξεκίνησε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο. Η πίεση στις μετοχές των τριών εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών μπορεί να χαρακτηριστεί ως φυσιολογική, μιας και ο τραπεζικός κλάδος πρωτοστάτησε στην άνοδο από τις αρχές τους έτους, με τις ρευστοποιήσεις να επαναλαμβάνονται και αύριο κυρίως στις μετοχές των Εθνικής και Τράπεζας Πειραιώς, καθώς αμφότερες και οι δύο παρέμειναν με ανεκτέλεστο πωλήσεων εκατό χιλιάδων τεμαχίων περίπου.

Ο γενικός δείκτης υποχώρησε σήμερα από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, κλείνοντας κάτω από τον κινητό μέσο όρο των πέντε ημερών, με το σήμα αγοράς όμως να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 743 μονάδες, και η στήριξη στις 697 μονάδες.

Η Deutsche Bank προέβη σήμερα σε αύξηση της τιμής στόχου για τις τραπεζικές μετοχές, διατηρώντας την σύσταση «buy» γι αυτές των Alpha Bank και Εθνικής, αυξάνοντας την τιμή στόχο στα 1,9 ευρώ από 1,5 ευρώ προηγουμένως για την πρώτη, και για την δεύτερη στα 2,1 ευρώ από 1,4 ευρώ προηγουμένως, ενώ για την μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς διατηρεί την σύσταση σε «hold», με τιμή στόχο τα 1,5 ευρώ από 0,7 ευρώ προηγουμένως.

Πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με την απόδοση της πενταετίας να διαμορφώνεται στο 2,59% με πτώση 0,92%, και της δεκαετίας στο 3,749% με πτώση 0,21%.

Στα κυριότερα εταιρικά νέα:

Η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της αποφάσισε σήμερα τη διανομή μερίσματος ποσού 0,055 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό) από τα κέρδη της χρήσης 2018.Από την Παρασκευή22Μαρτίου2019οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2018 (Αποκοπή δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Ο Όμιλος Φουρλής ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα χρήσης για το έτος 2018, σύμφωνα με τα οποία: Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα €448,5εκατ., έναντι €434,1 εκατ. το 2017 αυξημένες κατά 3,3%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων(EBITDA) ανήλθαν σε € 44,3εκατ. έναντι € 41,8 εκατ. το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 5,8%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 18,5 εκατ. έναντι κερδών €14,5 εκατ. το2017, παρουσιάζοντας αύξηση 27,1%. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα €14,3 εκατ. αυξημένα κατά 42,4% σε σχέση με το 2017 (€ 10,0 εκατ.).

Η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοίνωσε το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2019: Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019: Ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) και Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 01.01-31.12.2018. Παρασκευή 5 Απριλίου 2019: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών – μελών της Ένωσης  Θεσμικών Επενδυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας. Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε σήμερα πριν την έναρξη της συνεδρίασης, τα αποτελέσματα χρήσης για το 2018, σύμφωνα με τα οποία: Τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 42,3εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης +83,4% σε ετήσια βάση. Για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 85,6 εκατ. ευρώ, πραγματοποιώντας αύξηση 38,6% σε ετήσια βάση. Τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 183,0 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 6,4% σε ετήσια βάση. Οι Επενδυτικές Δαπάνες ανήλθαν στα 178,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 154% σε ετήσια βάση, ενώ οι Καθαρές Χρηματοοικονομικές Δαπάνες, κατέγραψαν μείωση 73,1% σε ετήσια βάση.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •