Ασκήσεις «ισορροπίας» για τον Γενικό Δείκτη στο Χ.Α

Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη

Την πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση με κέρδη πραγματοποίησε σήμερα ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, κλείνοντας στις 725,41 μονάδες με άνοδο 0,46%.

Τα κρίσιμα τεχνικά επίπεδα στα οποία βρίσκονται αρκετές μετοχές της μεγάλης κυρίως κεφαλαιοποίησης, επιβεβαιώθηκαν και σήμερα, καθώς παρά το έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον που πραγματοποιήθηκε την πρώτη ώρα της διαπραγμάτευσης, με τον γενικό δείκτη να καταγράφει ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 730,31 μονάδες, δεν είχε συνέχεια.

Μετά την δεύτερη ώρα της συνεδρίασης, και κυρίως στο δεύτερο μισό αυτής, εντολές πώλησης σε επιλεγμένες μετοχές του δείκτη FTSE 25, οδήγησαν τον γενικό δείκτη σε περιορισμό των κερδών του, καταγράφοντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 722,40 μονάδες.

Ο χαμηλότερος τζίρος έναντι των προηγούμενων συνεδριάσεων, προδίδει την πρόθεση των επενδυτών για μικρή κατοχύρωση στα τρέχοντα επίπεδα, αλλά κυρίως την προτίμηση για τοποθέτηση σε χαμηλότερα επίπεδα.

Σε υπεραγορασμένα επίπεδα παρέμεινε ο γενικός δείκτης, κλείνοντας πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 743 μονάδες, και η στήριξη στις 697 μονάδες.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 587,49 μονάδες με κέρδη 0,49%, ο δείκτης FTSE 25 στις 1.888,70 μονάδες με άνοδο 0,51%, και ο δείκτης FTSEM στις 1.144,65 μονάδες με κέρδη 0,38%.

Από τις μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ξεχώρισε το +2,28% του Ελλάκτωρα κλείνοντας στα 1,618 ευρώ, με την μετοχή να βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στη δημιουργία «χρυσού σταυρού», επιβεβαιώνοντας ανοδική τάση τα τέλη Ιανουαρίου, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 1,6521 ευρώ, και η στήριξη στα 1,5164 ευρώ. Τέλος, ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν σήμερα στην μετοχή του Σαράντη, καθώς έκλεισε στα 7,04 ευρώ με απώλειες 3,03%, ολοκληρώνοντας κάτω από τον κινητό μέσο όρο των διακοσίων ημερών, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 7,195 ευρώ, και η στήριξη στα 6,9925 ευρώ.

Με μικτά πρόσημα διαπραγματεύτηκαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με την πενταετία να διαμορφώνεται στο 2,607% με άνοδο 0,73%, και η δεκαετία στο 3,738% με οριακή υποχώρηση 0,08%.

Στα κυριότερα εταιρικά νέα:

Στην ίδρυση θυγατρικής εταιρίας στην Πολωνία, με την επωνυμία PAPOUTSANIS Sp. z o.o., προχώρησε η εταιρία Παπουτσάνης. Μέτοχοι της νέας εταιρίας, με έδρα τη Βαρσοβία, θα είναι η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ και η πολωνική σαπωνοποιία Betasoap Sp. z o.o., με ποσοστό 50% εκάστη. Η κίνηση εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Παπουτσάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την περαιτέρω επέκταση και εμβάθυνση των εξαγωγών της, μέσω συνεργασιών με κορυφαίες εταιρίες παραγωγής και διανομής.

Κατά το σημερινό, 18 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, Διοικητικό Συμβούλιο της ATTICA BANKΑ.Τ.Ε., ο βασικός μέτοχός της, ΕΦΚΑ, ανεκάλεσε το αίτημά του για σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, επιφυλασσόμενος να επανέλθει όποτε το κρίνει σκόπιμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια ομόφωνα αποφάσισε να αναβάλει και την εκλογή νέου Προέδρου για την επόμενη συνεδρίασή του.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των Αποεπενδυόμενων Επιχειρήσεων Μελίτης ή/και Μεγαλόπολης στο πλαίσιο της σχετικής επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας που διεξάγεται βάσει του αρ. 3Α Ν. 4533/2018. Ειδικότερα, φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπέβαλαν, σύμφωνα με την από 08.03.2019 Κοινή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, τα ακόλουθα έξι (6) Ενδιαφερόμενα Μέρη (με αλφαβητική σειρά):

 • BEIJING GUOHUA POWER COMPANY LIMITED AND DAMCO ENERGY S.A. (CONSORTIUM)
 • CHINA WESTERN POWER INDUSTRIAL Co LTD
 • SEV.EN ENERGY AG – INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED (CONSORTIUM)
 • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
 • ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ανακοίνωσαν σήμερα μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, τα αποτελέσματα για την χρήση του 2018, σύμφωνα με τα οποία: Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα EUR3,0 εκ. έναντι EUR3,1 εκ. το 2017, παρουσιάζοντας μείωση 1,6%. Μετά από προσαρμογές στην αξία των ακινήτων και των χρεογράφων, τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το 2018 διαμορφώνονται σε EUR0,064 έναντι EUR0,042 το 2017, ενώ με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), για το 2018 τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε EUR0,054 έναντι EUR0,060 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μειωμένα κατά 10%. Για το 2018 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα EUR26,6 εκ. έναντι EUR27,4 εκ. το 2017 μειωμένος κατά 3,0%, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν στα EUR25,6 εκ. έναντι EUR26,3 εκ. το 2017, παρουσιάζοντας μείωση 3,0%. Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών για το 2018 μειώθηκε κατά 1% στα EUR18,2 εκ., έναντι EUR18,4 εκ., την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το 2018 διαμορφώθηκαν στα EUR4,0 εκ. έναντι EUR5,08 εκ. το 2017, παρουσιάζοντας μείωση 21,1%.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («ΕΤΕ») ανακοινώνει την πρόθεση της να υποβάλει το Έντυπο 15F («Form 15F») στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (“U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”) ”, “SEC”) για τη διαγραφή και τον τερματισμό των υποχρεώσεων αναφοράς με βάση το Νόμο για τη Χρηματιστηριακή Αγορά των ΗΠΑ του 1934, όπως τροποποιήθηκε («Exchange Act»). Ως αποτέλεσμα της υποβολής του Form 15F, οι υποχρεώσεις υποβολής των αναφορών στην SEC, συμπεριλαμβανομένης και της υποχρέωσης υποβολής των ετήσιων αναφορών βάσει του Εντύπου 20F («Form 20F») και του Εντύπου 6-K («Form 6-K»), αναστέλλονται άμεσα. Η υποβολή του Εντύπου 15F θα αναστείλει άμεσα και αυτόματα τις υποχρεώσεις της ΕΤΕ για την υποβολή αναφορών. Μετά από 90 ημέρες, και εφόσον η SEC δεν προβάλει αντιρρήσεις, η αναστολή καθίσταται οριστική και με παύση των υποχρεώσεων αναφοράς στην SEC. Μέχρι να τεθεί σε ισχύ η εν λόγω διαγραφή, η ΕΤΕ θα συνεχίσει να συμμορφώνεται πλήρως με όλες τις λοιπές απαιτήσεις όπως εφαρμόζονται σε ξένους ιδιώτες εκδότες σύμφωνα με το Exchange Act.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

 •  
  25
  Shares
 •  
 •  
 • 25
 •