9 στους 10 Ελληνες είναι κατά της Παγκοσμιοποίησης, δείχνει νέα μεγάλη δημοσκόπηση

Η πρώτη διαδικτυακή δημοσκόπηση για την άποψη των Ελλήνων για την ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ που πραγματοποιήθηκε  για το new-economy.gr  έχει εντυπωσιακά ευρήματα.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στην περίοδο 2/3-2019-5/3/2019.

Τα αποτελέσματα έχουν σταθμιστεί, ώστε να αντικατοπτρίζουν, δημογραφικά χαρακτηριστικά.

Ποια η άποψη των Ελλήνων για την Παγκοσμιοποίηση

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία (93%) των Ελλήνων πολιτών βλέπει αρνητικά την Παγκοσμιοποίηση και τον αυξανόμενο ρόλο των πολυεθνικών εταιριών στη λήψη αποφάσεων παγκοσμίως. Υπάρχει επίσης ένα επιπλέον ποσοστό (2%) που δεν βλέπει ούτε θετικά ούτε αρνητικά την Παγκοσμιοποίηση και το ρόλο των πολυεθνικών, ενώ το 5% των πολιτών την αξιολογεί θετικά.

Αλλάζει η άποψη των Ελλήνων ανάλογα με ηλικία, εκπαίδευση και περιοχή;

Υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στο πώς βλέπουν την παγκοσμιοποίηση επιχειρηματίες, συνταξιούχοι , εργαζόμενοι και άνεργοι, αλλά όχι στο βαθμό που να ανατρέπει τα βασικά συμπεράσματα. Το υψηλότερο ποσοστό αποδοχής της ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ είναι ανάμεσα στους συνταξιούχους (14%), και το χαμηλότερο στους Εργαζόμενους και τους Ανέργους (2%). Το 10% των Επιχειρηματιών επίσης το βλέπει θετικά.

Όμως η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού σε κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες έχει ΑΡΝΗΤΙΚΗ άποψη για το ρόλο ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ και ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ.

90% των Επιχειρηματιών, 85% των Συνταξιούχων και 96% των Ανέργων και Εργαζομένων βλέπει ως αρνητικό τον ρόλο της Παγκοσμιοποίησης!

Άποψη στην Αθήνα και Επαρχία

Είναι πολύ ισχυρότερο το αίσθημα των πολιτών ενάντια στην Παγκοσμιοποίηση στην Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα όπου 95% των κατοίκων βλέπει αρνητικά το μεγαλύτερο ρόλο Πολυεθνικών στη λήψη αποφάσεων και και μόνο 3% θετικά.

Στην Αττική το 93% των πολιτών βλέπει αρνητικά της Παγκοσμιοποίηση, έναντι 6% θετικά, όμως στη Νησιωτική Ελλάδα είναι λιγότερο αρνητικό (71% αρνητικά, 21% θετικά)!

Έχει στατιστική σημασία η δημοσκόπηση του New-economy.gr ;

Μόνο ως ενδεικτική των τάσεων, μπορεί να θεωρηθεί η διαδικτυακή δημοσκόπηση του new-economy.gr, καθώς παρότι έχει σταθμίσεις δημογραφικών χαρακτηριστικών, στηρίζεται σε απόψεις χρηστών διαδικτύου, που μπορεί να διαφέρουν λίγο από τους υπόλοιπους. Όμως τα συστηματικά χαρακτηριστικά που δείχνει η στατιστική ανάλυση αποτελούν ένδειξη ότι τα αποτελέσματα δεν θα ανατρέπονταν σημαντικά με ένα άλλο δείγμα.

Ανάλυση

Η δημοσκόπηση αυτή αποτελεί ένδειξη ότι οι Έλληνες έχουν μια πολύ πιο κατασταλαγμένη και κάθετα αρνητική άποψη για τον ρόλο της Παγκοσμιοποίησης και των Πολυεθνικών από ότι προσπαθούν τα συστημικά ΜΜΕ να πλασάρουν.  Αυτό το συμπέρασμα ίσως αποτελεί ένδειξη ότι η δυναμική των δυνάμεων στην Ελλάδα ενάντια στην Παγκοσμιοποίηση είναι τεράστια, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και αποτελεί πολύ δυνατό χαρτί αν μπει πιο έντονα στην ατζέντα των πολιτικών κομμάτων στις επερχόμενες αναμετρήσεις.

new-economy.gr

  •  
    306
    Shares
  •  
  •  
  • 306
  •