Ποιον κλάδο του ελληνικού χρηματιστηρίου πρέπει τώρα να προσέξουμε, και γιατί;

Η καλή εκκίνηση που πραγματοποιήθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο από τις αρχές του έτους, προμηνύει συνέχιση της ανοδικής του τάσης, καθώς την χρονιά που διανύουμε πραγματοποιούνται οι βουλευτικές εκλογές, με την αγορά να έχει αρχίσει ήδη να προεξοφλεί τις όποιες εξελίξεις. Μπορεί η προσοχή όλη να πέφτει στον τραπεζικό κλάδο, υπάρχουν όμως κι άλλοι κλάδοι οι οποίοι από τις αρχές του έτους δείχνουν τις «προθέσεις» τους για την συνέχεια. Ότι λάμπει όμως είναι χρυσός;

Ο κλάδος των χημικών

Ένας ενδιαφέρον κλάδος ο οποίος συμβάλει στην ανάπτυξη της εκάστοτε οικονομίας, είναι αυτός των χημικών. Σύμφωνα με μελέτη της Infobank Hellastat, ο κύκλος εργασιών 105 παραγωγικών και εμπορικών εταιρειών χημικών πρώτων υλών το 2017 αυξήθηκε κατά 6,6%, και ανήλθε σε 1,14 δισ. ευρώ, καθώς η ζήτηση τονώθηκε περαιτέρω. Πάντως η βελτίωση των εσόδων συνοδεύτηκε από κάμψη της κερδοφορίας.

Συγκεκριμένα, τα συνολικά κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 3,98%, στα 85,74 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων άγγιξαν τα 61,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 4,9% από το 2016. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το 2017 το 90,5% των επιχειρήσεων χημικών πρώτων υλών εμφάνισαν λειτουργικά κέρδη.

Από αυτές, το 38,1% εμφάνισε αύξηση στα αποτελέσματα του 2017, το 47,6% παρουσίασε μείωση, και ένα 4,8% προέρχεται από εταιρείες που το 2016 είχαν καταγράψει ζημιογόνο χρήση. Όσο αναφορά τα κέρδη προ φόρων, το 81,7% των εταιρειών ήταν κερδοφόρες το 2017. Συγκεκριμένα, 32 εταιρείες κατέγραψαν αύξηση, 44 εταιρείες παρουσίασαν μείωση και 9 προήλθαν από προηγούμενη ζημιογόνο χρήση.

Όσο αφορά τις εισηγμένες εταιρείες του κλάδου, οι δύο εξ αυτών παρουσίασαν μείωση EBITDA, όπως μπορούμε να διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα:

Εννεάμηνο 2018

Πλαστικά Θράκης

Μεταβολή από εννεάμηνο 2017

ΕΛΤΟΝ

Μεταβολή από εννεάμηνο 2017

Πλαστικά Κρήτης

Μεταβολή από εξάμηνο 2017

Κύκλος εργασιών

249,58 εκατ.

+2,6%

104,47 εκατ.

+7,12%

141,1 εκατ.

-3,15%

EBITDA

25,18 εκατ.

+1,9%

8,64 εκατ.

-18,6%

23 εκατ.

-7,6%

EPS

0,1978 ευρώ

+2,1%

0,1286 ευρώ

-23,17%

0,4228 ευρώ

+4,86%

Αυτό το οποίο όμως δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς για την συνέχεια, σύμφωνα με την έρευνα της Infobank Hellastat, είναι ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, καθώς διατηρεί αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο με κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους της ζήτησης από εισαγωγές, αφού αρκετές βασικές πρώτες ύλες δεν παράγονται εγχώρια. αντιμετωπίζουν αρκετά υψηλό κόστος ενέργειας, μετά τις διαδοχικές αυξήσεις στις χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Ακόμη, το φορολογικό πλαίσιο της χώρας προκαλεί αβεβαιότητα και ανασφάλεια, καθώς οι φορολογικοί συντελεστές μεταβάλλονται συνεχώς.

Ο κλάδος αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα έλλειψης κατάλληλων αποθηκευτικών χώρων (π.χ. δεξαμενών πλησίον λιμένων, με τις προβλεπόμενες συνθήκες φύλαξης των χημικών υλών), γεγονός το οποίο επιβαρύνει τις εταιρείες με επιπλέον κόστη εναλλακτικής μεταφοράς και αποθήκευσης. Τέλος, η εγχώρια διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων είναι προβληματική, με συνέπεια να προκαλούνται περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και να αυξάνεται το κόστος των εταιρειών του κλάδου.

Η τεχνική απεικόνιση του ΔΧΜ

Από τις αρχές του έτους, ο κλάδος χημικών ενισχύεται 28,23% (κλείσιμο 8/3), ενώ σε διάστημα 52 εβδομάδων πραγματοποιεί κέρδη 1,55%. Όπως διακρίνουμε στο παρακάτω ημερήσιο γράφημα, ο δείκτης στη συνεδρίαση της 1ης Μαρτίου δημιούργησε «χρυσό σταυρό», επιβεβαιώνοντας στη συνέχεια την ανοδικής του τάση, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 12.046 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 10.076 μονάδες (γραμμή ΓΔ), υποχωρώντας όμως στη συνεδρίαση της Παρασκευής κάτω από την υπεραγορασμένη ζώνη.

Tips για τις μετοχές του κλάδου

Πλαστικά Θράκης: Διατηρείται η ανοδική τάση για την μετοχή, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η μετοχή πραγματοποίησε στη συνεδρίαση της 7ης Μαρτίου «χρυσό σταυρό», με τους όγκους να παραμένουν πάνω από τον μέσο όρο των τριάντα ημερών (8.337 τεμάχια). Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,6792 ευρώ, και η στήριξη στα 2,298 ευρώ.

ΕΛΤΟΝ: Παραμένει η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα για την μετοχή, η οποία διατηρεί το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,5676 ευρώ, και η στήριξη στα 1,3967 ευρώ.

Πλαστικά Κρήτης: Εμφανής η αδυναμία της μετοχής να κινηθεί πάνω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, όπου αποτελεί και την αντίσταση (11,1569 ευρώ), με την στήριξη να βρίσκεται στα 10,076 ευρώ. Ο ιδιαίτερα χαμηλός ημερήσιος όγκος αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για μεγάλα χαρτοφυλάκια, καθώς το free float ανέρχεται στο 36,75%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Πηγές:

www.ibhs.gr

www.worldenergynews.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •