Κατά 8% αυξήθηκε η κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών τον Φεβρουάριο

Σύμφωνα με το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Φεβρουαρίου 2019, τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

 • Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €39,59 δισ., αυξημένη κατά 8,0% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 7,1%.
 • Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Φεβρουαρίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.
 • Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 65,5% έναντι 64,8% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 1,1%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (973,99 εκατ. ευρώ ή 2,5%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 63,9% έναντι 63,8% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 0,2%.
 • Συνολική αξία συναλλαγών €0,89 δις (αυξημένη κατά 6,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 28,3% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).
 • Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 579.020.216 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 20,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (479.325.317 τεμάχια) και μείωση 28,9% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2018 (814.454.487 τεμάχια).
 • Οι ξένοι επενδυτές τον Φεβρουάριο 2019 πραγματοποίησαν το 52,0% της συνολικής αξίας συναλλαγών.
 • 15,12 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 14,17 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).
 • 594 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 569 τον προηγούμενο μήνα).
 • Κέρδη της τάξης του 11,5% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Η Αξία Συναλλαγών του Φεβρουαρίου 2019 έφτασε τα €886,79 εκατ. (βλ. γράφημα 1) σημειώνοντας άνοδο κατά 6,5% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €832,91 εκατ. Σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2018 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.235,99 εκατ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 28,3%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Φεβρουαρίου 2019 ήταν €44,34 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€37,86 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€65,05 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Φεβρουάριο 2019 ανήλθε στις 15.120 έναντι 14.170 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Φεβρουάριο του 2018 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 18.694).

Τον Φεβρουάριο 2019 δημιουργήθηκαν 594 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 569 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €39,59 δισ.. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €36,67 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 8,0%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €46,52 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 14,9%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Φεβρουάριο 2019 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €16,91 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€44,91 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€8,11 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€7,56 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Οργανισμούς ΕΕ (€38,13 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€3,62 εκατ.), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€1,43 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €16,90 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€23,57 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρείες (€1,93 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€1,89 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€1,13 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€9,46 εκατ.), Επαγγελματικά Ταμεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (€1,76 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€1,13 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Φεβρουάριο 2019 πραγματοποίησαν το 52,0% των συναλλαγών (σε σχέση με το 61,4% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Φεβρουάριο του 2018 είχαν πραγματοποιήσει το 53,6% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Φεβρουάριο 2019 πραγματοποίησαν το 20,7% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 17,0% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 21,9% των συναλλαγών).

Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 63,9% παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Ιανουαρίου 2019, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 65,5% έναντι 64,8%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 63,6% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 66,4% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 36,1% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

 

 •  
  5
  Shares
 •  
 •  
 • 5
 •