Σε fund managers το 68% του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου

Όπως αποκάλυψε σήμερα ο ΟΔΔΗΧ, το 90% της έκδοσης του ελληνικού ομολόγου που πραγματοποιήθηκε χθες κατευθύνθηκε σε μακροπρόθεσμους επενδυτές. Το 68% της έκδοσης καλύφθηκε από fund managers, το 14,5% από τράπεζες, το 11% από κερδοσκοπικά κεφάλαια, και το 4% από ασφαλιστικές εταιρείες. Η γεωγραφική κατανομή των επενδυτών, προέρχεται από την Μεγάλη Βρετανία (37,5%), από την Ελλάδα (12%), από την Γαλλία (9,5%), από τις ΗΠΑ (8%), από την Ιταλία (6,5%), από σκανδιναβικές χώρες (6%), και από την υπόλοιπη Ευρώπη (5,5%).

Photo by Chris Liverani on Unsplash
  •  
    2
    Shares
  •  
  •  
  • 2
  •