7 στούς 10 Ελληνες δεν βλέπουν την παραμονή στο ΕΥΡΩ θετικά, δείχνει νέα μεγάλη δημοσκόπηση

Η πρώτη διαδικτυακή δημοσκόπηση για την άποψη των Ελλήνων για το ΕΥΡΩ που πραγματοποιήθηκε  για το new-economy.gr δείχνει ανατροπές.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στην περίοδο 2/3-2019-5/3/2019.

Η δημοσκόπηση έχει ευρήματα διαφορετικά από εκείνα που έχουν γίνει σε δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει ‘κατά παραγγελία΄από συστημικά ΜΜΕ.

Τα αποτελέσματα έχουν σταθμιστεί, ώστε να αντικατοπτρίζουν, δημογραφικά χαρακτηριστικά.

Ποια η άποψη των Ελλήνων για το ΕΥΡΩ

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία (73%) των Ελλήνων πολιτών βλέπει αρνητικά την περίοδο εισόδου του ΕΥΡΩ στην Ελλάδα. Υπάρχει επίσης ένα επιπλέον ποσοστό (8%) που δεν βλέπει ούτε θετικά ούτε αρνητικά την ‘εποχή του ΕΥΡΩ’, ενώ το 19% των πολιτών την αξιολογεί θετικά.

Αλλάζει η άποψη των Ελλήνων ανάλογα με ηλικία, εκπαίδευση και περιοχή;

Υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στο πώς βλέπουν το ΕΥΡΩ επιχειρηματίες, συνταξιούχοι και εργαζόμενοι, αλλά όχι στο βαθμό που να ανατρέπει τα βασικά συμπεράσματα. Το υψηλότερο ποσοστό αποδοχής του ΕΥΡΩ είναι ανάμεσα στους συνταξιούχους (27%), και το χαμηλότερο στους Εργαζόμενους (16%) και τους Ανέργους (16%). Το 19% των Επιχειρηματιών επίσης το βλέπει θετικά.

Όμως η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού σε κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες έχει ΑΡΝΗΤΙΚΗ άποψη για το ρόλο του ΕΥΡΩ.

60% των Επιχειρηματιών, 68% των Συνταξιούχων, 74% των Ανέργων και 80% των Εργαζομένων βλέπει ως αρνητικό τον ρόλο του ΕΥΡΩ.

Ουδέτερη άποψη για 1 στους 5 επιχειρηματίες

Ένα σημαντικό ποσοστό των επιχειρηματιών (21%) έχει ουδέτερη άποψη για το νόμισμα, ενώ το ποσοστό είναι πολύ χαμηλότερο στις άλλες κατηγορίες (11% των Ανέργων έχουν ουδέτερη άποψη, όμως μόνο το 4% των Εργαζομένων και 5% των Συνταξιούχων.

Άποψη στην Αθήνα και Επαρχία

Είναι πολύ ισχυρότερο το αντί-ΕΥΡΩ αίσθημα των πολιτών στην Αττική όπου 75% των κατοίκων βλέπει αρνητικά της ΕΥΡΩ-εποχή και μόνο 16% θετικά.

Στην επαρχία, στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (πλην Αθήνας και Νησιών). το 60% των πολιτών βλέπει αρνητικά το ΕΥΡΩ, έναντι 27% θετικά, όμως στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει πιο έντονο αντί-ΕΥΡΩ συναίσθημα (67% αρνητικά , 24% θετικά) και στη Νησιωτική Ελλάδα ακόμη πιο αρνητικό (71% αρνητικά, 21% θετικά)!

Έχει στατιστική σημασία η δημοσκόπηση του New-economy.gr ;

Μόνο ως ενδεικτική των τάσεων, μπορεί να θεωρηθεί η διαδικτυακή δημοσκόπηση του new-economy.gr, καθώς παρότι έχει σταθμίσεις, για δημογραφικά χαρακτηριστικά, στηρίζεται σε απόψεις χρηστών διαδικτύου, που μπορεί να διαφέρουν λίγο από τους υπόλοιπους. Όμως τα συστηματικά χαρακτηριστικά που δείχνει η στατιστική ανάλυση αποτελούν ισχυρή ένδειξη ότι τα αποτελέσματα δεν θα ανατρέπονταν σημαντικά με ένα άλλο δείγμα.

Ανάλυση

Η δημοσκόπηση αυτή αποτελεί ένδειξη ότι ο ρόλος τόσο του ΕΥΡΩ , όσο και της ΕΕ, στην παρούσα φάση είναι αρνητικός για την Ελλάδα.  Αυτό το συμπέρασμα ίσως αποτελεί ένδειξη ότι η έξοδος από το ΕΥΡΩ θα μπορούσε να τύχει επιδοκιμασίας από την συντριπτική (7/10) πλειοψηφία των Ελλήνων και η δυναμική των αντί-ΕΥΡΩ δυνάμεων είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι αρχικά παρουσιάζονταν, αν το θέμα του νομίσματος μπει στην ατζέντα τους πιο έντονα.

  •  
    764
    Shares
  •  
  •  
  • 764
  •