Ευρωπαϊκό συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα σχετικά με το συντονισμένο σχέδιο για την ανάπτυξη και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης «με τη σφραγίδα της Ευρώπης». Στα συμπεράσματά του το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι έχει ζωτική σημασία να προωθήσουμε την ανάπτυξη και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη αυξάνοντας τις επενδύσεις, ενισχύοντας την αριστεία στην τεχνητή νοημοσύνη τεχνολογιών και εφαρμογών και ενδυναμώνοντας τη συνεργασία στην έρευνα και την καινοτομία περί τεχνητής νοημοσύνης μεταξύ βιομηχανίας και πανεπιστημιακής κοινότητας στον τομέα αυτόν.

Το πλήρες κείμενο των συμπερασμάτων του Συμβουλίου βρίσκεται εδώ

  •  
    49
    Shares
  •  
  •  
  • 49
  •