Εισροές από τους ξένους επενδυτές τον Ιανουάριο

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Ιανουαρίου 2019. Τον Ιανουάριο 2019 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

 • Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €36,67 δισ., αυξημένη κατά 4,1% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 4,6%.
 • Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Ιανουαρίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.
 • Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 64,8% έναντι 64,6% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 0,4%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (602,94 εκατ. ευρώ ή 1,6%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 63,8% έναντι 63,3% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 0,8%.
 • Συνολική αξία συναλλαγών €0,83 δις (αυξημένη κατά 9,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 50,5% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).
 • Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 479.325.317 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 8,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (443.250.352 τεμάχια) και μείωση 61,2% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2018 (1.235.399.832 τεμάχια).
 • Οι ξένοι επενδυτές τον Ιανουάριο 2019 πραγματοποίησαν το 61,4% της συνολικής αξίας συναλλαγών.
 • 14,17 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 12,55 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).
 • 569 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 427 τον προηγούμενο μήνα).
 • Κέρδη της τάξης του 3,5% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Η Αξία Συναλλαγών του Ιανουαρίου 2019 έφτασε τα €832,91 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 9,9% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €758,16 εκατ. Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2018 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.681,46 εκατ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 50,5%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Ιανουαρίου 2019 ήταν €37,86 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€42,12 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€76,43 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Ιανουάριο 2019 ανήλθε στις 14.170 έναντι 12.545 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Ιανουάριο του 2018 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 21.767).

Τον Ιανουάριο 2019 δημιουργήθηκαν 569 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 427 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €36,67 δισ.. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €35,21 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 4,1%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €48,80 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 24,9%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Ιανουάριο 2019 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €19,82 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€39,08 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€12,09 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Οργανισμούς ΕΕ (€15,83 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€14,39 εκατ.) και Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€2,37 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €19,77 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€14,93 εκατ.),  Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€8,15 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€3,74 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€1,51 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€7,00 εκατ.) και Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€1,49 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιανουάριο 2019 πραγματοποίησαν το 61,4% των συναλλαγών (σε σχέση με το 57,5% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Ιανουάριο του 2018 είχαν πραγματοποιήσει το 50,9% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Ιανουάριο 2019 πραγματοποίησαν το 17,0% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 16,9% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 22,5% των συναλλαγών).

Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 63,8% έναντι 63,3% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Δεκεμβρίου 2018 παρουσιάζοντας αύξηση 0,8%, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 64,8% έναντι 64,6%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 63,7% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 66,5% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ (βλ. γράφημα 4).

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 36,2% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α..

 

 

 •  
  5
  Shares
 •  
 •  
 • 5
 •