Φοροδιαφυγή ή όχι η μη αποπληρωμή δανείου που φέρει την εγγύηση του Δημοσίου;

Ο Άρειος Πάγος θα κληθεί να κρίνει το εάν συνιστά φοροδιαφυγή η μη αποπληρωμή δανείου που φέρει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Σε ερώτημα που τέθηκε προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου σε σχέση με το εάν στοιχειοθετείται ή όχι, η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της φοροδιαφυγής στις περιπτώσεις που ιδιώτες έχουν λάβει τραπεζικά δάνεια με εγγυητή το Ελληνικό Δημόσιο και δεν τα αποπληρώνουν, ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλειος Χαλντούπης ξεκαθάρισε πως δεν μπορεί να γνωμοδοτήσει για το ζήτημα, καθώς αυτό πρέπει να κριθεί στον Άρειο Πάγο.

Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Χαλντούπης, «ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου γνωμοδοτεί μόνο επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, όχι πάντως επί υποθέσεων, επί των οποίων έχουν ήδη επιληφθεί ή πρόκειται να επιληφθούν οι αρμόδιες εισαγγελικές ή δικαστικές αρχές ή επί θεμάτων που απασχόλησαν ή πρόκειται να απασχολήσουν τα δικαστήρια ή τα δικαστικά συμβούλια». Και αυτό, όπως εξήγησε, γίνεται προκειμένου να αποφεύγεται ο επηρεασμός της κρίσεώς των δικαστηρίων και των δικαστικών συμβουλίων.

Κατά τον ίδιο, δεδομένου ότι εκκρεμεί στα δικαστήρια η σχετική κρίση, ήτοι το εάν συνιστά φοροδιαφυγή ή όχι η μη αποπληρωμή δανείου που φέρει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου επιφυλάσσεται να εκθέσει τις απόψεις της για το ζήτημα στο Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, εφόσον το θέμα έρθει προς συζήτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο κατόπιν άσκησης αναίρεσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα δάνεια που φέρουν την εγγύηση του Δημοσίου ανέρχονται σε 6 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα «κόκκινα» εγγυημένα δάνεια υπολογίζονται στα 1,5 δισ. ευρώ.

Νόμος που ισχύει από το 2013 επιβάλει στις τράπεζες να εξαντλούν προηγουμένως τα ένδικα μέσα (δικαίωμα διζήσεως) για τη διεκδίκηση του δανείου και εν συνεχεία να καταφεύγουν στο Δημόσιο για το υπόλοιπο της οφειλής. Η πρακτική αυτή περιόρισε τη ζημιά του Δημοσίου, αφού επέβαλε στις τράπεζες να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες (π.χ. έως και τον πλειστηριασμό μιας επιχείρησης) πριν στραφούν κατά του εγγυητή.

Πάντως μια απόφαση που θα προσδιορίζει ως φοροδιαφυγή την μη αποπληρωμή δανείου που φέρει την εγγύηση του Δημοσίου θα ανοίξει πολλά μέτωπα, ειδικά σε σχέση με χιλιάδες δάνεια που χορηγήθηκαν στο παρελθόν και στα οποία κατέπεσε η εγγύηση του Δημοσίου.

Θανάσης Κουκάκης

Πηγή:cnn.gr

  •  
    2
    Shares
  •  
  •  
  • 2
  •