Σχόλιο αγοράς 4/10

Πιθανή αντίδραση έως το 675 που είναι το 50% του εσωτερικού κύματος 3 (λήξη 4), και εκκίνηση του 5 καθοδικού το οποίο θα δώσει χαμηλά είτε στο 652 με ισότητα, είτε στο 638 με αναλογία 161.8%.

Στο μεσοπρόθεσμο, οι τράπεζες δεν έχουν δει ακόμα, και με την χθεσινή μεγάλη διόρθωση, τα εξωτερικά κυματικά σημεία τους. Αυτό μετά από μια βραχύβια αντίδραση παραπέμπει σε νέα χαμηλά.

Για σήμερα

Από κάτω έχουμε τo 652, γραμμή καναλιού, και το 638 σημείο λήξης πολλών κυματικών αναλογιών.

Από πάνω έχουμε το 675.50 όπου βρίσκεται η γρήγορη καθοδική γραμμή τάσης και παράλληλη το σημείο πιθανής λήξης κύματος 4 με αναλογία 50% του 3.

Ο DAX έχει βασικό εμπόδιο από πάνω το 12415 όπου βρίσκεται η καθοδική γραμμή τάσης που ακούμπησε, και γύρισε την Πέμπτη, ενώ ο από κάτω κρίσιμος και βασικός στόχος είναι το 12100, όπου είναι το 61.8% του όλου τελευταίου ανοδικού και το 261.8% του 1ου καθοδικού. Όσο κάνει κλεισίματα πάνω από 12240 ο δείκτης είναι για πάνω.

Νεκτάριος Ιγγλέσης
+306973339249
  •  
  •  
  •  
  •  
  •