Στο 65,6% η συμμετοχή των ξένων στο Χρηματιστήριο τον Σεπτέμβριο

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Σεπτεμβρίου 2018. Τον Σεπτέμβριο 2018 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

 • Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €39,25 δισ., μειωμένη κατά 4,7% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η μείωση αγγίζει το 3,9%.
 • Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Σεπτεμβρίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές.
 • Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 65,6% έναντι 66,4% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 1,2%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.106,88 εκατ. ευρώ ή 2,8%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 63,8% έναντι 64,0% τον προηγούμενο μήνα παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 0,4%.
 • Συνολική αξία συναλλαγών €1,02 δις (αυξημένη κατά 27,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 33,2% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).
 • Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 462.182.669 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 9,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (423.634.646 τεμάχια) και μείωση 73,3% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2017 (1.728.345.954 τεμάχια).
 • Οι ξένοι επενδυτές τον Σεπτέμβριο 2018 πραγματοποίησαν το 55,6% της συνολικής αξίας συναλλαγών.
 • 15,47 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 13,90 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).
 • 599 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 584 τον προηγούμενο μήνα).
 • Απώλειες της τάξης του 5,2% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •