Απόφαση σχετικά με την διαφήμιση της Viva Wallet

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας και με βάση την Α 5414 / 04.09.2018 Απόφαση, έλαβε γνώση και εξέτασε δια περιφοράς την προτεινόμενη από την εταιρεία VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ τροποποίηση της επικοινωνίας VIVAWALLET POS & ΚΑΡΤΑ (υποβολή 07/09//2018).

Η Επιτροπή αξιολόγησε την υποβληθείσα τροποποιημένη επικοινωνία και ομόφωνα έκρινε ότι τόσο ο ισχυρισμός «Γιατί τώρα με τη VIVA, δέχεσαι πληρωμές με οποιαδήποτε κάρτα στο VIVAWALLET POS σου και οι προμήθειες σου μηδενίζονται γιατί κι εσύ κάνεις αγορές ίσης αξίας με τη VIVA DEBIT κάρτα σου», όπως τροποποιήθηκε, όσο και το super «Ισχύει μόνο για προσωπικές κάρτες VISA και MASTERCARD που εκδόθηκαν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης», όπως τροποποιήθηκε, είναι κατανοητά, διευκρινίζουν με σαφήνεια τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ισχύει η μηδενική προμήθεια και συνάδουν με τους ισχύοντες όρους της εν λόγω υπηρεσίας.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υποβληθείσα τροποποίηση είναι σύμφωνη με το γράμμα και το πνεύμα της Α 5414 / 04.09.2018 Απόφασης, δεν οδηγεί σε παραπλάνηση και δεν προσκρούει στις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στο άρθρο 13.Ζ του Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Τονίζεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της παρούσας.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη πλήρους εφαρμογής της Απόφασης, το ΣΕΕ δύναται να προβεί στις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό κυρώσεις.

Υπενθυμίζεται σύσταση του Δ.Σ. του ΣΕΕ προς τα εμπλεκόμενα μέρη να μη χρησιμοποιούν ή κάνουν αποσπασματικές αναφορές σε αποφάσεις των Επιτροπών για σκοπούς δημοσιότητας ή προβολής, προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •