Στο 64% η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου

Σύμφωνα με το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Αυγούστου 2018, τον Αύγουστο 2018 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

 • Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €41,17 δισ., μειωμένη κατά 3,6% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η μείωση αγγίζει το 3,3%.
 • Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Αυγούστου, ήταν λιγότερες από τις εκροές.
 • Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 66,4% έναντι 66,8% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 0,6%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.487,27 εκατ. ευρώ ή 3,6%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 64,0% έναντι 64,1% τον προηγούμενο μήνα, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 0,2%.
 • Συνολική αξία συναλλαγών €0,80 δις (αυξημένη κατά 45,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 11,1% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).
 • Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 423.634.646 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 6,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (397.347.172 τεμάχια) και μείωση 36,9% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2017 (671.288.140 τεμάχια).
 • Οι ξένοι επενδυτές τον Αύγουστο 2018 πραγματοποίησαν το 60,7% της συνολικής αξίας συναλλαγών.
 • 13,90 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 12,58 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).
 • 584 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 590 τον προηγούμενο μήνα).
 • Απώλειες της τάξης του 4,2% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.
 •  
  9
  Shares
 •  
 •  
 • 9
 •