ΑξΙΑnumbers: Στο 67,5% η συμμετοχή των ξένων επενδυτών τον Ιούνιο

Σύμφωνα με το μηνιαίο στατιστικό δελτίο του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

 • Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €42,40 δισ., αυξημένη κατά 1,0% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 0,9%.
 • Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Ιουνίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές.
 • Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 67,5% έναντι 67,2% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 0,4%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.679,18 εκατ. ευρώ ή 4,0%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 64,8% έναντι 64,6% τον προηγούμενο μήνα παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 0,4%.
 • Συνολική αξία συναλλαγών €1,04 δις (μειωμένη κατά 39,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 37,4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).
 • Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 701.653.478 τεμάχια καταγράφοντας μείωση 33,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.058.550.419 τεμάχια) και μείωση 61,6% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2017 (1.827.562.914 τεμάχια).
 • Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούνιο 2018 πραγματοποίησαν το 57,2% της συνολικής αξίας συναλλαγών.
 • 15,35 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 22,85 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).
 • 656 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 948 τον προηγούμενο μήνα).
 • Κέρδη της τάξης του 0,2% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Η Αξία Συναλλαγών του Ιουνίου 2018 έφτασε τα €1.036,96 εκατ.  σημειώνοντας μείωση κατά 39,1% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.703,66 εκατ. Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2017 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.657,20 εκατ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 37,4%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Ιουνίου 2018 ήταν €49,38 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€81,13 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€78,91 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Ιούνιο 2018 ανήλθε στις 15.347 έναντι 22.850 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Ιούνιο του 2017 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 28.186).

Τον Ιούνιο 2018 δημιουργήθηκαν 656 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 948 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €42,40 δισ.. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €42,00 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 1,0%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €45,35 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 6,5%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Ιούνιο 2018 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των €30,60 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€61,07 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€10,86 εκατ.) και Οργανισμούς ΕΕ (€9,14 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€22,55 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€13,53 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρείες (€11,98 εκατ.), Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (€1,31 εκατ.), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€1,12 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €30,54 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€11,88 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€9,62 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€7,95 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€5,98 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€3,50 εκατ.) και Επαγγελματικά Ταμεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (€2,70 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€9,99 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρείες (€1,32 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούνιο 2018 πραγματοποίησαν το 57,2% των συναλλαγών (σε σχέση με το 55,9% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Ιούνιο του 2017 είχαν πραγματοποιήσει το 56,2% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Ιούνιο 2018 πραγματοποίησαν το 17,5% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 15,0% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 19,8% των συναλλαγών).

Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 64,8% έναντι 64,6% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Μαΐου 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 67,5% έναντι 67,2%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 62,3% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 65,4% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 35,1% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

 

 •  
  6
  Shares
 •  
 •  
 • 6
 •  

One thought on “ΑξΙΑnumbers: Στο 67,5% η συμμετοχή των ξένων επενδυτών τον Ιούνιο

Comments are closed.