Τί προκύπτει από την πρόσφατη δημόσια προσφορά ομολογιών της B&F;

Την περασμένη Παρασκευή ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για την έκδοση ομολογιών της B&F Ενδυμάτων, όπου διατέθηκαν συνολικά 25.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη και αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 25.000.000 ευρώ, με το επιτόκιο και την απόδοση να ορίζεται στο 4,95%.

Σε μια περίοδο όπου το ελληνικό χρηματιστήριο δεν βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, αλλά και τις εισαγωγές νέων εταιρειών σε αυτό να αποτελούν ανέκδοτο, η δημόσια προσφορά για έκδοση ομολογιών αποτελεί πραγματικά ενθαρρυντικό στοιχείο τόσο για τις χρηματιστηριακές εταιρείες, όσο και για τους επενδυτές. Τί μας έχει κεντρίσει την προσοχή, και για πιο λόγο θα πρέπει κάποιος επενδυτής να είναι προσεκτικός σχετικά με τις εν λόγω ομολογίες;

Ο ισολογισμός του 2017

Εάν ανατρέξει κανείς στην ιστοσελίδα της εταιρείας (https://www.bandfgroup.com), και αναζητήσει τους ισολογισμούς της, θα διαπιστώσει ότι αυτοί υπάρχουν μόνο για τα έτη 2015-2016, ενώ για το έτος 2017 υπάρχει μόνο η οικονομική κατάσταση εννεαμήνου, όπου σύμφωνα με αυτή ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 50.79 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA να ανέρχονται στα 7,43 εκατ. ευρώ, και το σύνολο των υποχρεώσεων στα 60,24 εκατ. ευρώ.Πραγματικά υψηλός δανεισμός για εταιρεία η οποία εμπορεύεται σε έναν τόσο ευαίσθητο κλάδο όπως είναι αυτή των ενδυμάτων.

Το ποσό της έκδοσης

Το ποσό της δημόσιας προσφοράς ανήλθε στα 25 εκατ. ευρώ, με κάλυψη 1,04 φορές, με το 45,4% να διατίθεται σε ειδικούς επενδυτές (εκ των οποίων 4.000 ομολογίες στην Τράπεζα Πειραιώς και 3.911 ομολογίες την Επενδυτική Τράπεζα), και το 54,6% σε ιδιώτες επενδυτές. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, τα αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν ως εξής:

  1. Το 80% αυτών θα διατεθεί για την αποπληρωμή δανείων (σελ. 122 ενημερωτικού δελτίου) και

  2. το υπόλοιπο 20% για την διεύρυνση των δικτύων του σήματος Lynne και του σήματος BSB στις αγορές του εσωτερικού και εξωτερικού.

Πιθανών το σημαντικό ποσοστό διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων για αποπληρωμή δανείων, ίσως να παραπέμπει σε πρόθεση της εταιρείας να απεμπλακεί από τον τραπεζικό δανεισμό. Αυτό το οποίο προκύπτει όμως από την ενδιάμεση χρηματοοικονομική έκθεση του εννεαμήνου του 2017, είναι ότι όλα τα δάνεια έχουν συναφθεί με κυμαινόμενο επιτόκιο, μιας και τα χαμηλά επιτόκια στην ευρωζώνη τα τελευταία χρόνια ευνοούν μια τέτοια σύμβαση.

Η διοίκηση της εταιρείας διαισθανόμενη ίσως την αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, να θέλησε να απεμπλακεί από τον τραπεζικό δανεισμό, εκδίδοντας ομολογίες πενταετούς διάρκειας με επιτόκιο 4,95%.

Το 20% των αντληθέντων κεφαλαίων τα οποία θα διατεθούν για την διεύρυνση των δικτύων του σήματος Lynne και του σήματος BSB στις αγορές του εσωτερικού και εξωτερικού, υπόκεινται (όπως σωστά αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο) στους κινδύνους της αγοράς οι ποίοι σχετίζονται με την καταναλωτική δαπάνη και την γενικότερη οικονομική κατάσταση των οικονομιών στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Η διεθνής συγκυρία δείχνει να είναι αρνητική για το εμπόριο και για την ανάπτυξη γενικότερα, καθώς η τάση του διεθνούς εμπορίου έχει βρεθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στα χαμηλά του 2015, μιας και η κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου των ΗΠΑ με την Κίνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενταθεί.

Πηγή γραφήματος:Bloomberg

Συμπέρασμα

Για την καλύτερη ενημέρωση των επενδυτών, χρήσιμο θα ήταν η εταιρεία να προβεί στην δημοσίευση του ισολογισμού της προηγούμενης χρήσης, καθώς και στην δημοσίευση εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων από εδώ και πέρα έως και την λήξη των ομολογιών, κι αυτό διότι η περίπτωση της Folli Follie έχει επιφέρει σημαντικό πλήγμα στην αξιοπιστία της ελληνικής αγοράς.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

10Shares