Στις 26 Ιουνίου η έναρξη διαπραγμάτευσης των κοινών και προνομιούχων μετοχών του Τιτάνα

Την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 θα υλοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων κοινών και προνομιούχων μετοχών της εταιρίας «ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ» (ISIN:GRS074083007 & GRS074084005) με νέα ονομαστική αξία εκάστης €2,50 και η αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,50 ανά μετοχή, κατόπιν της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Hμερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •