H κυβέρνηση «αμνήστευσε» τον κ. Α.Γεωργίου (ΕΛΣΤΑΤ)! Αναγνώρισε ως μόνα αξιόπιστα τα στοιχεία επί προεδρίας του!

Παρά τους κατά καιρούς λεονταρισμούς κορυφαίων κυβερνητικών παραγόντων για τον πρώην επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ κ.Α.Γεωργίου, η κυβέρνηση ανέλαβε άκρως ταπεινωτική δέσμευση στα πλαίσια της δ’ αξιολόγησης να τον αμνηστεύσει και να αναγνωρίσει ως μόνα έγκυρα και αξιόπιστα τα στατιστικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία επί προεδρίας του!

Συγκεκριμένα η κυβέρνηση στη σελίδα 39 της από 23/5/2018 Συμφωνίας για την τέταρτη αξιολόγηση («Supplemental Memorandum of Understanding: Greece, Fourth Review of the ESM Programme») αμνηστεύει ουσιαστικά τον κ.Γεωργίου!

Στην αγγλική:

«The government fully respects the independence of ELSTAT in carrying out its tasks and providing high quality statistics in a timely manner. For this, the government will continue implementing necessary reforms and investigate all the support possibilities available to provide ELSTAT with adequate human resources, sufficient financial means and continue providing effective access to administrative data.

This follows up the commitments taken by the government in the Commitment on Confidence in Statistics signed in March 2012, in order to support ELSTAT in upholding confidence in Greek statistics and to defend them against any efforts to undermine their credibility, as well as to report annually to the Hellenic Parliament and to the European Commission.»

και στην ελληνική:

«Η κυβέρνηση σέβεται πλήρως την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της και της έγκυρης παροχής εκ μέρους της υψηλής ποιότητας στατιστικών στοιχείων. Για το σκοπό αυτό η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εφαρμόζει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και να προωθεί όλες τις δυνατότητες υποστήριξης ώστε να εφοδιάζει την ΕΛΣΤΑΤ με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, με επαρκή οικονομικά μέσα καθώς και να της παρέχει αποτελεσματική πρόσβαση στα διοικητικά δεδομένα.

Όλα τα ανωτέρω είναι επακόλουθα των δεσμεύσεων που ανέλαβε η κυβέρνηση στα πλαίσια της Συμφωνίας για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές που υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2012, με σκοπό να υποστηρίξει την ΕΛΣΤΑΤ να διατηρήσει την εμπιστοσύνη στις ελληνικές στατιστικές και να τις υπερασπίσει έναντι κάθε προσπάθειας υπονόμευσης της αξιοπιστίας τους, καθώς και να υποβάλλει ετήσιες αναφορές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»

Η ΕΝΥΠΕΚΚ αποκαλύπτει σήμερα την ταπεινωτική αυτή δέσμευση και φέρνει στο φως της δημοσιότητας το αγγλικό και την ελληνική μετάφραση της πρωτοφανούς για κυβέρνηση κυρίαρχου κράτους δέσμευσης.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ ο Πρόεδρος Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Πηγή:iskra.gr

 •  
  11
  Shares
 •  
 •  
 • 11
 •  

3 thoughts on “H κυβέρνηση «αμνήστευσε» τον κ. Α.Γεωργίου (ΕΛΣΤΑΤ)! Αναγνώρισε ως μόνα αξιόπιστα τα στοιχεία επί προεδρίας του!

 • «…Αναφερόμενος ο Αλ. Τσίπρας στην αποκά-
  λυψη του Ευρωπαίου επιτρόπου ότι η κυβέρ-
  νηση φούσκωσε τα ελλείμματα του 2008 και
  του 2009 με τα χρέη των νοσοκομείων, κατα-
  γράφοντας το σύνολο των μελλοντικών οφει-
  λών και όχι μόνο τις ετήσιες πληρωμές προς
  τους προμηθευτές, με αποτέλεσμα να εκτινα-
  χθεί το έλλειμμα το 2009 από το 5% στο
  12,85%, υπογράμμισε ότι είναι «ο πιο αποτυ-
  χημένος υπουργός Οικονομικών που έχει πε-
  ράσει από τη μεταπολίτευση». Όμως, συνέχι-
  σε, «βρίσκεται στα υπουργικά έδρανα και
  κλείνει και συμφωνίες με εργολάβους, κατα-
  θέτει νυχτερινές τροπολογίες. Αν δεν έχει φι-
  λότιμο μετά απ’ αυτή την απάντηση να πα-
  ραιτηθεί, εσείς θα τον κρατήσετε στην κυβέρ-
  νηση;». Παράλληλα έθεσε το ζήτημα του προ-
  έδρου της ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέα Γεωργίου ζητώ-
  ντας να αποπεμφθεί και αυτός.»
  ΑΥΓΗ 03/12/2011
  Καλύπτει τις ύβρεις Θ. Πάγκαλου και
  τις αλχημείες Γ. Παπακωνσταντίνου…
  -Αλήθεια,Κε Πρωθυπουργέ, σχετικά με το τελευταίο,μήπως μπορείτε να απαντήσετε σήμερα εσείς,αντί για τον επερωτώμενο τότε Πρωθυπουργό κον Παπαδήμο;

Comments are closed.