ΕΚΤ: Τέλος το QE από τον Δεκέμβριο του 2018

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε ότι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,40% αντιστοίχως.

Όσον αφορά τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι πρόκειται να συνεχιστεί η διενέργεια καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού, επί του παρόντος ύψους 30 δισ. ευρώ μηνιαίως, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2018.

Μετά το Σεπτέμβριο και έως το τέλος Δεκεμβρίου του 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι οι αγορές θα μειωθούν στα 15 δισ. ευρώ μηνιαίως, ενώ μετά οι αγορές θα τερματιστούν.

Το ΔΣ της ΕΚΤ αναμένει ότι τα τρέχοντα επίπεδα των επιτοκίων θα παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα τουλάχιστον έως το καλοκαίρι του 2019 και σε κάθε περίπτωση όσο χρειάζεται ώστε να διασφαλιστεί ότι η πορεία του πληθωρισμού θα παραμείνει ευθυγραμμισμένη με τις τρέχουσες εκτιμήσεις.

Οι σημερινές αποφάσεις της νομισματικής πολιτικής διασφαλίζουν ότι τη σταδιακή σύγκλιση του πληθωρισμού στα επίπεδα του 2% ή ελαφρώς χαμηλότερα.

H προσοχή στρέφεται στη συνέντευξη του Μ. Ντράγκι.

Πηγή:businessnews.gr

1Shares