Για σκάνδαλο στο “Εξοικονομώ ΙΙ” με εύνοια μιας εταιρείας και αποκλεισμό 30 άλλων κάνει λόγο ο Μανιάτης

Ο βουλευτής Γ. Μανιάτης σε ερώτηση προς τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Γ. Σταθάκη κάνει λόγο για σημαντικά ερωτηματικά αναφορικά με τον Νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων, ο οποίος, σύμφωνα με τον κ. Μανιάτη, ευνοεί μονοπωλιακές τακτικές που θέτουν σε κίνδυνο το Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Ακολουθεί αναλυτικά η ερώτηση του κ. Μανιάτη προς τον αρμόδιο υπουργό:

Κύριε Υπουργέ,

Σοβαρότατα ερωτηματικά έχουν δημιουργηθεί με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων, όπως δημοσιεύθηκε στο Π.Δ.41/2018 (ΦΕΚ Α΄ 80/07.05.2018). Σύμφωνα με τις καταγγελίες του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών που εκπροσωπούν τις 70 Επιχειρήσεις του κλάδου, όπου εργάζονται 13.000 εργαζόμενοι και στηρίζουν την παραγωγική κι εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας, το Π.Δ. που δημοσιεύθηκε με ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, δημιουργεί μονοπωλιακές καταστάσεις σε βάρος του Προγράμματος Εξοικονόμησης Ενέργειας, σε βάρος των καταναλωτών και σε βάρος των 30 Βιομηχανιών Διογκωμένης Πολυστερίνης της χώρας, όπου εργάζονται πάνω από 2.000 εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το Π.Δ. που δημοσιεύθηκε, έρχεται σε πλήρη αντίθεση τόσο με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/364/ΕΕ, όσο και με το κείμενο που τέθηκε από το ΥΠΕΝ σε δημόσια διαβούλευση στις αρχές του 2017 και απεστάλη για επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Το κείμενο που επεστράφη από το ΣτΕ στο Υπουργείο, πριν 9 μήνες, διαφοροποιήθηκε δραστικά πριν αποσταλεί για υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με μεθόδευση η οποία ευνοεί σκανδαλωδώς μία συγκεκριμένη εταιρεία παραγωγής πετροβάμβακα, αποκλείοντας τα αφρώδη θερμομονωτικά υλικά, που παράγονται από τις 30 ελληνικές επιχειρήσεις.

Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται μόνο στην Ελλάδα, αφού σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα τα υλικά κατηγορίας Α2 (πετροβάμβακας) και Β (αφρώδη) δεν διαφοροποιούνται ως προς την αντίδρασή τους στη φωτιά.

Σχετικές καταγγελίες έχουν ήδη γίνει από το Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ), όσο και από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Διογκωμένης Πολυστερίνης (ΠΑΣΥΔΙΠ), στους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Οικονομίας & Ανάπτυξης και Εσωτερικών, καθώς επίσης και στην Πρόεδρο της Επιτροπής Επικαιροποίησης του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων.

Κύριε Υπουργέ,

Α. Επειδή τα ανωτέρω καταγγελλόμενα είναι εξαιρετικά σοβαρά αναφορικά:

Με τη διαμόρφωση σκανδαλωδών μονοπωλιακών καταστάσεων υπέρ μιας μόνο επιχείρησης και σε βάρος των υπόλοιπων 30 ελληνικών

Με τη δημιουργία σοβαρών κινδύνων κλεισίματος ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας και συμβάλλουν αποφασιστικά στην εθνική παραγωγικότητα

Με την αξιοπιστία του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ», το οποίο με καθυστέρηση 3,5 ετών, η κυβέρνησή σας επιτέλους δημοσιοποίησε

Με την εμφάνιση ήδη σχετικών φωτογραφικών προκηρύξεων σε δημόσια κτίρια

Β. Επειδή, προκειμένου να διορθωθούν τα παραπάνω, προτιθέμεθα να καταθέσουμε σχετική τροπολογία αντικατάστασης των αντίστοιχων άρθρων του Π.Δ.41/2018, με την αντίστοιχη ορθή διατύπωση, που είχε εισηγηθεί η Επιτροπή Επικαιροποίησης Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων, που εσείς ο ίδιος είχατε συγκροτήσει,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Αληθεύουν τα ανωτέρω καταγγελλόμενα από τις Ενώσεις Χημικών Βιομηχανιών;

Προτίθεται να αποδεχθεί τη σχετική τροπολογία διόρθωσης της σκανδαλώδους μεροληψίας που έχει περιληφθεί στο ανωτέρω Π.Δ. με την αντικατάστασή της από το κείμενο που απεστάλη στο ΣτΕ με βάση την εισήγηση της Επιτροπής του Υπουργείου;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Γιάννης Μανιάτης

Πηγή:energypress.gr

  •  
    6
    Shares
  •  
  •  
  • 6
  •