Αύξηση μεγεθών για τον ΟΠΑΠ στο πρώτο τρίμηνο

Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε σήμερα μετά την λήξη της συνεδρίασης τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, σύμφωνα με τα οποία τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) α’ τριμήνου 2018 αυξημένα κατά 5,1% στα €377,3 εκ. (α’ τρίμηνο 2017: €358,9 εκ), λόγω της αυξανόμενης συνεισφοράς των VLTs και της σημαντικής ενίσχυσης των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού. Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) διαμορφώθηκε σε €147,9 εκ (Q1 2017: €141,0 εκ) αυξημένο κατά 4,9% σε σχέση με πέρυσι, κατά αντιστοιχία με τον ρυθμό αύξησης των εσόδων.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)παρουσίασαν αύξηση 11,1% στα €87,2εκ., απόρροια της αποτελεσματικής διαχείρισης σε όλες τις κατηγορίες εξόδων. Τα καθαρά κέρδη αυξημένα κατά 20,0% στα €39, 9 εκ. (α’ ριμήνου 2017: €33,2εκ.), με τον καθαρό δανεισμό να ανέρχεται στα €438,9 εκ.

Τα VLTs  έφτασαν τα 11.519 σε λειτουργία στο α ‘τρίμηνο του 2018, ενώ παραμένει ο στόχος για περίπου 20.000 VLTs σε λειτουργία στο τέλος του 2018. Πάνω από 700 SSBTs εγκαταστάθηκαν στο α’ τρίμηνο, έχοντας σε λειτουργία συνολικά περίπου 2.200 SSBTs στο τέλος του α’ τριμήνου του 2018. Οι επενδύσεις σε έργα υποδομών στο δίκτυο των πρακτορείων συνεχίζονται, με τον τεχνολογικό μετασχηματισμό να εισέρχεται σε τελικό στάδιο.

  •  
    1
    Share
  •  
  •  
  • 1
  •