Εξαμηνιαία αναθεώτηση δεικτών FTSE/Χ.Α

Η Συμβουλευτική Επιτροπή των Δεικτών FTSE/Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της ενέκρινε τις ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών ως αποτέλεσμα της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσης τους για το διάστημα Νοέμβριος 2017 – Απρίλιος  2018.

Συνοπτικά οι αλλαγές:

 • Δείκτης FTSE/X.A. Large Cap
  Καμιά (0) προσθήκη, καμιά (0) διαγραφή και δύο (2) μεταβολές ποσοστών στάθμισης.
 • Δείκτης FTSE/X.A. Large Cap Net Total Return
  Καμιά (0) προσθήκη, καμιά (0) διαγραφή και δύο (2) μεταβολές ποσοστών στάθμισης.
 • Δείκτης FTSE/X.A. Mid Cap
  Δύο (2) προσθήκες, δύο (2) διαγραφές και τρείς (3) μεταβολές ποσοστών στάθμισης.
 • Δείκτης FTSE/X.A. – X.A.K. Τραπεζών
  Καμιά (0) προσθήκη, καμιά (0) διαγραφή και καμία (0) μεταβολή ποσοστού στάθμισης.
 • Δείκτης FTSE/X.A. Δείκτης Αγοράς
  Δεκατρείς (13) προσθήκες, τρείς (3) διαγραφές και πέντε (5) μεταβολές ποσοστών στάθμισης.
 • Κλαδικοί Δείκτες FTSE/X.A.
  Όλες οι αλλαγές στο στη σύνθεση του δείκτη θα πραγματοποιηθούν και στη σύνθεση των αντίστοιχων κλαδικών δεικτών FTSE/Χ.Α. στους οποίους κατατάσσονται οι μετοχές της αναθεωρημένης σύνθεσης δείκτη.
 • Δείκτης FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης
  Τέσσερις (4) προσθήκες, πέντε (5) διαγραφές και καμιά (0) μεταβολή ποσοστού στάθμισης.
 • Δείκτης FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus
  Καμιά (0) προσθήκη, καμιά (0) διαγραφή και μία (1) μεταβολή ποσοστού στάθμισης.
 • Δείκτης FTSE/X.A. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών
  Οκτώ (8) προσθήκες, οκτώ (8) διαγραφές και δύο (2) μεταβολές ποσοστών στάθμισης.

Υπενθυμίζεται ότι οι συντελεστές στάθμισης (Capping Factors) των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεση των Δεικτών

 • FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης
 • FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus
 • FTSE/X.A. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών
  θα υπολογιστούν με βάση το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 8 Ιουνίου 2018.

Όλες οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 18 Ιουνίου 2018.

 •  
  2
  Shares
 •  
 •  
 • 2
 •