Δελτίο τύπου Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών

H Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, ενέκρινε:

 • Την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας  ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. από την εταιρία – Μέλος ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας την Τετάρτη 30/05/2018. Μετά την πάροδο του πρώτου έτους η άδεια του Ειδικού Διαπραγματευτή ανανεώνεται αυτόματα, για αόριστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ειδική διαπραγμάτευση μπορεί να παύσει, ακόμα και χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος, μετά την πάροδο προθεσμίας ειδοποίησης 30 ημερών.
 • Την παραίτηση της εταιρίας – μέλους του Χ.Α. ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. από την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ. Ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των ανωτέρω μετοχών ορίζεται η Πέμπτη 31/05/2018.
 • Μεταφορά των μετοχών της εταιρίας  ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (GRS179003017) από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία Επιτήρηση από τηνΤρίτη 29 Μαΐου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4., παρ. 1ε, του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη την από 25/05.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, για τη λύση και εκκαθάριση της εταιρίας στο πλαίσιο της μετατροπής της σε αμοιβαίο κεφάλαιο.
 • Την έναρξη διαπραγμάτευσης των 296.278.456 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ISIN:GRS001003029) από την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018, σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.
 •  
  3
  Shares
 •  
 •  
 • 3
 •