Ανακοίνωση της Folli Follie

Σε αίτημα της ίδιας της εταιρείας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,  οφείλεται η σημερινή αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής και όλων των παραγώγων αξιών, εως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος των οικονομικών της καταστάσεων από την Ernst & Young. Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, μετά την εξακολουθούμενη και συντονισμένη διασπορά παραπλανητικών ειδήσεων, η οποία έχει δημιουργήσει αδικαιολόγητα ένα έντονα αρνητικό κλίμα για την εταιρεία μας, η εταιρεία μας ζήτησε σήμερα εγγράφως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αναστολή της διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της εταιρείας μας, που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μας από την ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία Ernst & Young, στην διάθεση της οποίας η εταιρεία μας ήδη θέτει όλα τα ζητούμενα στοιχεία.»

  •  
    3
    Shares
  •  
  •  
  • 3
  •