Αύξηση κερδοφορίας για την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στο πρώτο τρίμηνο

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, σύμφωνα με τα οποία ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor παρουσίασε αύξηση κατά 14,2% για πρώτο τρίμηνο του 2018 (1) και ανήλθε σε 528,2 εκ. ευρώ έναντι 462,6 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, κυρίως χάρη στην αύξηση του όγκου πωλήσεων σε ενοποιημένο επίπεδο κατά 7,2% και λιγότερο από τις ελαφρά ανοδικές τιμές των μετάλλων.

Αύξηση κατά 10,3% παρουσίασαν το πρώτο τρίμηνο του 2018 τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (a-EBITDA) της ElvalHalcor, τα οποία ανήλθαν σε 36,3 εκ. ευρώ έναντι 32,9 εκ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο, αυξημένα κατά 3,4 εκ. ευρώ. Η αύξηση αυτή προήλθε ως αποτέλεσμα του αυξημένου όγκου, καθώς και του βελτιωμένου μίγματος πωλήσεων.

Η μέση τιμή του χαλκού ανήλθε στο πρώτο τρίμηνο του 2018 στα 5.663 ευρώ ανά τόνο έναντι 5.475 ευρώ ανά τόνο για το πρώτο τρίμηνο του 2017 και η μέση τιμή αλουμινίου στα 1.756 ευρώ ανά τόνο έναντι 1.738 ευρώ ανά τόνο αντίστοιχα. Καθώς η θετική επίδραση από τις τιμές των μετάλλων ήταν σημαντικά μικρότερη στο πρώτο τρίμηνο του 2018, τα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους και αποσβέσεις (EBITDA) ανήλθαν σε 44,3 εκ. ευρώ έναντι 52,5 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, ανήλθαν για το πρώτο τρίμηνο του 2018 σε 20,0 εκ. ευρώ έναντι 29,1 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι μειώσεις αυτές οφείλονται αποκλειστικά στην πορεία των τιμών των μετάλλων καθώς το a-EBITDA που απομονώνει την επίδραση αυτή και εκφράζει καλύτερα την οργανική κερδοφορία της εταιρείας ήταν ανοδικό.

Η στροφή σε βιομηχανικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και βελτιωμένου περιθωρίου, ως αποτέλεσμα των
επενδύσεων των προηγούμενων ετών, επηρεάζει θετικά την κερδοφορία και το a-EBITDA μέσω του ευρύτερου
και ποιοτικότερου προϊοντικού φάσματος. Ιδιαίτερα το πρώτο τρίμηνο του 2017, είχε ευνοηθεί επίσης από την ισχυρή ισοτιμία του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του Ευρώ ενισχύοντας την κερδοφορία σε δολαριακές αγορές.
Όσον αφορά στον κλάδο του αλουμινίου της ElvalHalcor, το επενδυτικό πρόγραμμα των 150 εκ. ευρώ εξελίσσεται
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ενώ η αναγκαία χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί μετά την υπογραφή των συμβάσεων με την European Investment Bank και την Commerzbank. Πιο συγκεκριμένα για τα επόμενα δύο έτη 150 εκ. ευρώ θα επενδυθούν σε εξοπλισμό, τεχνολογία και υποδομές , με στόχο η ElvalHalcor να αυξήσει αρχικά πάνω από 20% την παραγωγική δυναμικότητα στα προϊόντα έλασης αλουμινίου και ταυτόχρονα να θέσει
τη βάση, με επιπλέον επενδύσεις στο μέλλον, να την υπερδιπλασιάσει.
Αναφορικά με τον κλάδο του χαλκού, δεδομένου ότι ολοκληρώθηκε η φάση των εγκρίσεων για την έναρξη της
κοινοπραξίας στη Nedzink S.Α., αυτή αναμένεται να προχωρήσει κανονικά. Αναφορικά με την πορεία των πωλήσεων, αναμένεται να διατηρηθεί η θετική τάση στη ζήτηση βιομηχανικών προϊόντων, ενώ ο κλάδος πωφελείται ήδη από τις επενδύσεις του προηγούμενου έτους, καθώς και από την στρατηγική μετατόπιση προς τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, με τον κύκλο εργασιών της θυγατρικής στη Βουλγαρία Sofia Med να αναπτύσσεται με
διψήφιους ρυθμούς.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

One thought on “Αύξηση κερδοφορίας για την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στο πρώτο τρίμηνο

Comments are closed.