Στην ERNST&YOUNG ο έλεγχος της Folli-Follie

Η διοίκηση της Folli-Follie με σημερινή της ανακοίνωσε, έκανε γνωστό ότι τον επανέλεγχο των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση του 2017 τον ανέθεσε στην ERNST&YOUNG. Ολόκληρη η ανακοίνωση της εισηγμένης:

«Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP”, δια της παρούσης, ανακοινώνει ότι ανέθεσε στην ανεξάρτητη διεθνή ελεγκτική εταιρεία «ERNST & YOUNG» τον επανέλεγχο των ενοποιημένων  χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2017».

  •  
  •  
  •  
  •  
  •