Ενίσχυση κερδοφορίας για τον ΟΤΕ στο α’ τρίμηνο

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών υποχώρησε 0,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, στα 921,3 εκατ. ευρώ, με το προσαρμοσμένο EBITDA να διαμορφώνεται στα 315,1 εκατ. ευρώ έναντι 304,1 εκατ. ευρώ πέρσι.

Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ύψους €110,9 εκατ., αυξημένα σε σύγκριση με τα €104,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2017.Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 32,5% και ανήλθαν σε €50,6 εκατ. στο Α’ τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με €38,2 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2017. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,0798 ευρώ έναντι 0,0745 ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •