Στο 67,5% η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο Χ.Α τον Απρίλιο

Σύμφωνα με το ΑξιΑnumbers, η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €47,82 δισ., αυξημένη κατά 10,4% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 9,5%. Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Απριλίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 67,5% έναντι 66,4% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 1,7%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (2.108,68 εκατ. ευρώ ή 4,4%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 64,5% έναντι 63,9% τον προηγούμενο μήνα παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 1,0%.

Οι ξένοι επενδυτές τον Απρίλιο 2018 πραγματοποίησαν το 57,0% της συνολικής αξίας συναλλαγών. με τις Ενεργές Μερίδες επενδυτών να ανέρχονται στις 16,95 χιλιάδες (από 21,52 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα), ενώ οι Νέες Μερίδες επενδυτών ανήλθαν στις 681  (από 1.023 τον προηγούμενο μήνα).

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •