Αυξημένος κατά 90% ο τζίρος της R Energy 1 το 2017 – Άνοδος και στα κέρδη

Αύξηση 90,1% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της R Energy 1 πέρυσι, ενώ αύξηση παρουσίασαν και τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της Εταιρείας (EBITDA) τα οποία διαμορφώθηκαν σε € 737,59 έναντι κερδών € 145,64 χιλ. το 2016.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε ενοποιημένο επίπεδο τα ετήσια αποτελέσματα του 2017 διαμορφώνονται ως εξής:

Οι ενοποιημένες πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας για το 2017 ανήλθαν σε € 1.619,34 χιλ. έναντι € 1.488,04 χιλ. του 2016 αυξημένες κατά 8,8%. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του Ομίλου (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 967,47 έναντι κερδών € 780,46 χιλ. το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 23,96%.

Στα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου συμπεριλαμβάνονται συναλλαγές της ΕΝΑΛΕΝ ΑΕΚΕ από 16/11/2017, ημερομηνία κατά την οποία η μητρική εταιρεία απέκτησε τον έλεγχο της.

Αν η απόκτηση είχε γίνει από την έναρξη της περιόδου δηλ. από 1/1/2017 τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου για τη χρήση 2017 θα είχαν επηρεαστεί ως εξής:

 • Κύκλος εργασιών αυξημένος κατά € 775,5 χιλ.,
 • Καθαρά κέρδη προ φόρων αυξημένα κατά € 468,7 χιλ.,
 • EBITDA μεγαλύτερα κατά € 676,6 χιλ.

Αντιθέτως, στα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου, δεν συμπεριλαμβάνονται καθόλου συναλλαγές, από την τελευταία εξαγορά της εταιρείας, η οποία ολοκληρώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2018 και αφορά την εξαγορά από εισηγμένη εταιρεία στο Χ.Α. (ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε.), Φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικής ισχύος 2 MW στην περιοχή της Θήβας .

Σήμερα η συνολική δυναμική του ομίλου ανέρχεται στα 7,2 MW και έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με ένα χρόνο πριν 30-4-2017 (3,2MW). Τα πάρκα της βρίσκονται γεωγραφικά, στην Ζάκυνθο είκοσι δυο (22), ένα (1) στην Λάρισα, πέντε(5) στην Θήβα και ένα (1) στην Λακωνία.

Τέλος η εταιρεία προσφάτως δημιούργησε τμήμα Ανάπτυξης νέων Φωτοβολταϊκών και Αιολικών Πάρκων, προκειμένου να συμμετάσχει στους επερχόμενους διαγωνισμούς που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την ΡΑΕ.

Πηγή:energypress.gr

 •  
  3
  Shares
 •  
 •  
 • 3
 •