Μπορεί η Ελλάδα να κηρύξει πτώχευση;

Των Joseph E. Stiglitz και Martin Guzman

Οι κυβερνήσεις πρέπει μερικές φορές να αναδιαρθρώσουν τα χρέη τους. Διαφορετικά, η οικονομική και πολιτική σταθερότητα μιας χώρας μπορεί να απειληθεί. Όμως, ελλείψει διεθνούς κανόνα δικαίου για την επίλυση κυρώσεων του κράτους, ο κόσμος πληρώνει υψηλότερη τιμή από ότι θα έπρεπε για τέτοιες αναδιαρθρώσεις. Το αποτέλεσμα είναι μια ανεπαρκώς λειτουργούσα αγορά κρατικών χρεών, η οποία χαρακτηρίζεται από περιττές συγκρούσεις και δαπανηρές καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση προβλημάτων όταν προκύπτουν.

Το πρόβλημα

Υπενθυμίζουμε ότι στην Αργεντινή οι μάχες με ένα μικρό αριθμό «επενδυτών» (ταμεία κεφαλαίων), έθεσαν σε κίνδυνο μια ολόκληρη αναδιάρθρωση χρέους, συμφωνώντας οικειοθελώς με τη συντριπτική πλειοψηφία των πιστωτών της χώρας. Στην Ελλάδα, τα περισσότερα από τα κεφάλαια “διάσωσης” στα προσωρινά προγράμματα “βοήθειας” διατίθενται για πληρωμές σε υφιστάμενους πιστωτές , ενώ η χώρα εξαναγκάζεται να εφαρμόσει πολιτικές λιτότητας που έχουν συμβάλει δυναμικά στη μείωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 25%. Στην Ουκρανία, οι πολιτικές συνέπειες της κρίσης κρατικού χρέους είναι τεράστιες.

Έτσι, το ζήτημα του τρόπου διαχείρισης της αναδιάρθρωσης των κρατικών χρεών (για να μειωθεί το χρέος σε επίπεδα που είναι βιώσιμα) είναι πιο πιεστικό από ποτέ. Το σημερινό σύστημα δίνει υπερβολική πίστη στις «αρετές» των αγορών. Οι διαφορές γενικά επιλύονται όχι με βάση κανόνες που εξασφαλίζουν δίκαιη επίλυση, αλλά με διαπραγματεύσεις μεταξύ ανισοτήτων, με τους πλούσιους και ισχυρούς να επιβάλλουν τη βούλησή τους σε άλλους. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι γενικά όχι μόνο άδικα αλλά και αναποτελεσματικά.

Εκείνοι που ισχυρίζονται ότι το σύστημα λειτουργεί καλά πλαίσια, φέρνουν ως παράδειγμα την Αργεντινή. Τις περισσότερες φορές υποστηρίζουν ότι σύστημα κάνει καλή δουλειά. Αυτό που εννοούν φυσικά, είναι ότι οι αδύναμες χώρες συνήθως «αναδιαρθρώνουν» προς τα κάτω. Αλλά με ποιο κόστος για τους πολίτες τους; Πόσο καλά λειτουργούν οι αναδιαρθρώσεις; Έχει η χώρα βρεθεί σε μια βιώσιμη πορεία χρέους; Πολύ συχνά, επειδή οι υπερασπιστές του status quo δεν θέτουν αυτά τα ερωτήματα, μια κρίση χρέους ακολουθείται από μια άλλη.

Η αναδιάρθρωση του χρέους της Ελλάδας το 2012 είναι ένα παράδειγμα. Η χώρα έπαιξε σύμφωνα με τους “κανόνες” των χρηματοπιστωτικών αγορών και κατάφερε να ολοκληρώσει γρήγορα την αναδιάρθρωση. αλλά η συμφωνία ήταν κακή και δεν βοήθησε την οικονομία να ανακάμψει. Τρία χρόνια αργότερα, η Ελλάδα έχει απεγνωσμένη ανάγκη νέας αναδιάρθρωσης. 

Οι αδύναμοι οφειλέτες χρειάζονται μια νέα αρχή. Οι υπερβολικές κυρώσεις οδηγούν σε παιχνίδια αρνητικής αμοιβής, στα οποία ο οφειλέτης δεν μπορεί να ανακάμψει και οι πιστωτές δεν επωφελούνται από τη μεγαλύτερη ικανότητα αποπληρωμής που θα συνεπαγόταν η ανάκτηση της αμοιβής.

Η απουσία ενός κανόνα δικαίου για την αναδιάρθρωση του χρέους, οδηγεί σε νέες εκκινήσεις και μπορεί να οδηγήσει σε χάος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καμία κυβέρνηση δεν αφήνει τις δυνάμεις της αγοράς να αναδιαρθρώσει τα εγχώρια χρέη. Όλοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι “συμβατικές λύσεις” απλά δεν επαρκούν. Αντίθετα, εκδίδουν νόμους περί πτωχεύσεων για να παράσχουν τους βασικούς κανόνες για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ πιστωτών και οφειλετών, προωθώντας έτσι την αποτελεσματικότητα και τη δικαιοσύνη.

Οι αναδιαρθρώσεις των κρατικών χρεών είναι ακόμη πιο περίπλοκες από την εγχώρια πτώχευση, και μαστίζονται από τα προβλήματα πολλαπλών δικαιοδοσιών, σιωπηρών και ρητών εναγόντων, καθώς και «ακατάλληλα» περιουσιακά στοιχεία στα οποία μπορούν να αντλήσουν οι ενάγοντες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βρήκαμε την απαίτηση ορισμένων (συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ), ότι δεν υπάρχει ανάγκη για μια διεθνή αρχή δικαίου.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο

Βεβαίως, ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να θεσπιστεί πλήρης διεθνής κώδικας πτώχευσης. αλλά θα μπορούσε να επιτευχθεί συναίνεση σε πολλά θέματα. Για παράδειγμα, ένα νέο πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει ρήτρες που προβλέπουν αναμονή δικαστικών υποθέσεων κατά τη διάρκεια της αναδιάρθρωσης, περιορίζοντας έτσι την πιθανότητα για διαταραχή της συμπεριφοράς των ταμείων.

Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει διατάξεις για δανεισμό σε καθυστέρηση, για τους δανειστές που επιθυμούν να χορηγήσουν πίστωση σε χώρα που διέρχεται αναδιάρθρωση θα τύχουν προτεραιότητας. Οι δανειστές αυτοί θα είχαν έτσι κίνητρο να παράσχουν νέα κεφάλαια σε χώρες που τις χρειάζονται περισσότερο.

Θα πρέπει επίσης να συμφωνηθεί ότι καμία χώρα δεν μπορεί να υπογράψει τα βασικά της δικαιώματα. Δεν μπορεί να υπάρξει εθελοντική παραίτηση από την κυρίαρχη ασυλία, όπως δεν μπορεί κανείς να πουλάει τον εαυτό του στη δουλεία. Πρέπει επίσης να υπάρχουν όρια για το βαθμό στον οποίο μια δημοκρατική κυβέρνηση μπορεί να δεσμεύσει τους διαδόχους της.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό λόγω της τάσης των χρηματοπιστωτικών αγορών να αναγκάσουν τους κοντόφθαλους πολιτικούς να χαλαρώσουν τους σημερινούς δημοσιονομικούς περιορισμούς ή να δανείσουν σε καταφανώς διεφθαρμένες κυβερνήσεις, όπως το καθεστώς Γιανουκόβιτς στην Ουκρανία, εις βάρος των μελλοντικών γενεών. Ένας τέτοιος περιορισμός θα βελτίωνε τη λειτουργία των αγορών κρατικών χρεών, επιβάλλοντας μεγαλύτερη επιμέλεια στον δανεισμό.

Ένα πλαίσιο “απατού νόμου” που περιλαμβάνει αυτά τα χαρακτηριστικά, που υλοποιείται μέσω μιας επιτροπής εποπτείας που θα ενεργούσε ως διαμεσολαβητής και εποπτική αρχή της διαδικασίας αναδιάρθρωσης, θα μπορούσε να επιλύσει μερικές από τις σημερινές ανεπάρκειες και ανισότητες. Ωστόσο, εάν το πλαίσιο πρόκειται να γίνει συναινετικό, η εφαρμογή του δεν πρέπει να βασίζεται σε ένα θεσμικό όργανο που συνδέεται στενά με την μια πλευρά της αγοράς ή με την άλλη.

Συμπέρασμα

Αυτό σημαίνει ότι η ρύθμιση της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους δεν μπορεί να βασιστεί στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο είναι πολύ στενά συνδεδεμένο με τους πιστωτές (και είναι ο ίδιος ο δανειστής). Για να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων, το πλαίσιο θα μπορούσε να εφαρμοστεί από τα Ηνωμένα Έθνη, ένα αντιπροσωπευτικότερο όργανο που αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στο θέμα ή από ένα νέο παγκόσμιο θεσμικό όργανο, όπως ήδη υποδείχθηκε στην έκθεση Stiglitz του 2009 για τη μεταρρύθμιση του διεθνές νομισματικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η κρίση στην Ευρώπη είναι μόνο το τελευταίο παράδειγμα του υψηλού κόστους (όσο για τους πιστωτές όσο και για τους οφειλέτες) που οφείλεται στην απουσία διεθνούς κανόνα δικαίου για την επίλυση κρίσεων κρατικού χρέους. Οι κρίσεις αυτές θα συνεχιστούν. Εάν η παγκοσμιοποίηση πρόκειται να λειτουργήσει για όλες τις χώρες, οι κανόνες των κρατικών δανείων πρέπει να αλλάξουν. Οι μικρές μεταρρυθμίσεις που προτείνουμε είναι το κατάλληλο μέρος για να ξεκινήσουμε.

Πηγή:www.eleftheriellas.blogspot.gr

  •  
    8
    Shares
  •  
  •  
  • 8
  •