Αύξηση μεγεθών για την Μυτιληναίος το α’ τρίμηνο

Ο Όμιλος Μυτιληναίος ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €360,7 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 10,0%. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε €76,9 εκατ. έναντι €73,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 4,1%.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €41,1 εκατ. εναντι €37,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017 (προσαρμοσμένη για να αντικατοπτρίζει τα δικαιώματα μειοψηφίας μετά τη συγχώνευση), καταγράφοντας αύξηση 10,3%. Αντίστοιχα τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,288 έναντι €0,261.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •