Πώς θα συντρίψουμε την αδίστακτη Τουρκία στην εποχή του υβριδικού πολέμου

Του Δημητρίου Τσαϊλά.

Μια νέα εθνική στρατηγική της Ελλάδος απαιτείται να έχει προσανατολισμό στον πόλεμο του μέλλοντος και τη γρήγορη μεταβαλλόμενη σχέση μεταξύ στρατηγικής και τεχνολογίας στον πόλεμο. Ο πόλεμος του εικοστού πρώτου αιώνα θα είναι ένας πόλεμος που διεξάγεται με αυτόνομα συστήματα, που αν εκτελεστεί ένας ολοκληρωτικός πόλεμος από την Τουρκία θα μπορούσε να αποτελέσει προάγγελο μιας περιφερειακής καταστροφής. Πώς θα υπερασπιστούμε τον Ελληνισμό ενάντια σε έναν τέτοιο εχθρό και πώς θα πολεμήσουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις (ΕΕΔ) για να κερδίσουν έναν τέτοιο πόλεμο;

Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις

Είναι άμεση ανάγκη να εξετάσουμε την αλληλεπίδραση της στρατηγικής των ΕΕΔ με τις ταχέως αναδυόμενες τεχνολογίες και το βαθμό στον οποίο πρέπει να προσαρμοστούν, αν επιθυμούμε η συλλογική αποτροπή και η άμυνα της Ελλάδας να παραμείνει αξιόπιστη. Στην παρούσα κατάσταση που έχουμε περιέλθει απαιτείται μια νέα Στρατηγική αντίληψη του Ελληνισμού για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του πιθανολογούμενου μελλοντικού πολέμου.

Ο κύριος αντίπαλος μας ασχολείται με την προετοιμασία για τον πόλεμο του μέλλοντος. Οπότε είναι επείγον να εξετάσουμε την τουρκική στρατηγική για αυτού του είδους πόλεμο ως μελέτη περίπτωσης στην εξελισσόμενη στρατηγική απειλή. Ο σκοπός μας πρέπει να είναι η ανταπόκριση του Ελληνισμού και η νέα ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή μας, προκειμένου να προστατεύσουμε επιτυχώς τις ευάλωτες, ανοιχτές κοινωνίες μας και να σχεδιάσουμε τη μελλοντική δομή των στρατιωτικών δυνάμεων που θα είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της αξιόπιστης αποτροπής και άμυνας.

Ο μελλοντικός πόλεμος

Η ίδια η ιδέα του πολέμου του μέλλοντος είναι αμφιλεγόμενη και πρέπει να αναγνωριστεί ως τέτοια. Η ιδέα ότι οι κοινωνίες και τα συναφή στρατιωτικά τους συστήματα θα μπορούσαν να κατανοηθούν ως σύνθετα συστήματα ενθάρρυναν την άποψη, που αντανακλάται στις περίπλοκες έρευνες για κέντρα βάρους του εχθρού που θα κληθούμε να προσβάλουμε ακριβώς στο σωστό μέρος και στο σωστό χρόνο. Εάν όμως αυτή η προσβολή αντέξει, τότε θα επηρεάσει όλα τα διασυνδεδεμένα μέρη. Σε όλες σχεδόν τις εξεταζόμενες περιστάσεις ο Ελληνισμός δεν θα καταρρεύσει και θα απαντήσει δυναμικά. Εντούτοις, στοιχεία από την τουρκική στρατηγική και τη στρατιωτική στάση της, υποδηλώνουν ότι ο Ερντογάν και ορισμένοι γύρω του πιστεύουν πραγματικά ότι ένας συνδυασμός τουρκικών δυνάμεων και τρωτών σημείων του Ελληνισμού θα μπορούσε να προσφέρει στην Άγκυρα μια τέτοια «αποφασιστική στιγμή». Ή, τουλάχιστον, πιστεύουν ότι κάποια στρατηγικά οφέλη θα μπορούσαν να προκύψουν για την Τουρκία, δεδομένου ότι αυτή η σκέψη είναι τώρα κεντρική στη μεγάλη και στρατιωτική στρατηγική της Τουρκίας.

Η Τουρκία εργάζεται ήδη σε μια σειρά στρατηγικών που υποστηρίζουν την πεποίθησή της ότι η Άγκυρα θα μπορούσε να επωφεληθεί από αυτό που αποκαλείται «ελεγχόμενο χάος», σε περίπτωση σύγκρουσης με τον Ελληνισμό, που ασχολείται με ένα φάσμα μέσων, τεχνολογίας και στρατιωτικών πόρων για την επίτευξη στρατηγικής και των πολιτικών της στόχων.

Συμπέρασμα

Στην καλύτερη περίπτωση, η αναζήτηση συμμαχιών πρέπει τώρα να ενισχυθεί από την ανάγκη επανεξέτασης της χειρότερης περίπτωσης. Ενώ ο Ελληνισμός έχει αναμφισβήτητα κάνει λάθη στις σχέσεις του με την Τουρκία, η ευθύνη για αυτή τη μετατόπιση της τουρκικής στρατηγικής και της επιθετικής στάσης της βρίσκεται σταθερά στην Άγκυρα. Ως εκ τούτου, απαιτείται μια νέα στρατηγική για το μέλλον του πολέμου του Ελληνισμού, που θα πείσει την Άγκυρα ότι σε καμία απολύτως περίπτωση θα έχει οποιοδήποτε όφελος.

(O Ναύαρχος Δ.Τσαϊλάς δίδαξε, μεταξύ άλλων, επι σειρά ετων στις έδρες Επιχειρησιακής Σχεδιάσεως και της Στρατηγικής και Ασφάλειας σε ανώτερους Αξιωματικούς στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου,

Τίτλος, Υπότιτλοι: New-economy.gr)

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •