Ανησυχία στο Ευρωκοινοβούλιο για τα ανεπαρκή ποσοστά εμβολιασμού στην Ευρώπη και τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία

Κατά τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έλαβε χώρα στο Στρασβούργο πριν λίγες μέρες (16-19/04), οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ψήφισμα που εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τα ανεπαρκή ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης της Ευρώπης και τις επιπτώσεις της στη δημόσια υγεία, καθώς περιπτώσεις ιλαράς τριπλασιάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον τελευταίο χρόνο.

Στο ψήφισμα, οι ευρωβουλευτές χαιρέτισαν το κοινό σχέδιο δράσης για τον εμβολιασμό για την καταπολέμηση της απροθυμίας των ανθρώπων να εμβολιαστούν. Επίσης πρότειναν διάφορα μέτρα για να καταστήσουν την αξιολόγηση της ασφάλειας των εμβολίων πιο διαφανή και ζητούν περισσότερες εκστρατείες επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση των ψευδών πληροφοριών σχετικά με τον εμβολιασμό, ιδίως στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με το ψήφισμα, ο εμβολιασμός αποτρέπει περίπου 2,5 εκατομμύρια θανάτους ετησίως παγκοσμίως και μειώνει το κόστος θεραπείας που σχετίζεται με την ασθένεια, συμπεριλαμβανομένης της αντιμικροβιακής θεραπείας. Οι ευρωβουλευτές σημειώνουν ότι υπήρχαν 215.000 περιπτώσεις ασθενειών που προλαμβάνονται με εμβολιασμό (VPD).

Οι ευρωβουλευτές τάσσονται υπέρ της δημιουργίας ενός πραγματικού και επιστημολογικού διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να καταπολεμηθούν οι αναξιόπιστες, παραπλανητικές και μη επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με τον εμβολιασμό.

Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι τα εμβόλια πρέπει να συνεχίσουν να ελέγχονται αυστηρά σε δοκιμές πολλαπλών σταδίων και να επανεξετάζονται τακτικά.

Χαιρετίζουν την επικείμενη έναρξη μιας κοινής δράσης, η οποία συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία, για την αύξηση του αριθμού των ατόμων που έχουν εμβολιαστεί.

Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια στην παραγωγή και την αξιολόγηση των εμβολίων και των βοηθητικών τους ουσιών, στη χρηματοδότηση ανεξάρτητων ερευνητικών προγραμμάτων και στις ενδεχόμενες παρενέργειες των εμβολίων, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στον εμβολιασμό.

Eπισημαίνουν επίσης ότι οι ερευνητές πρέπει να αναφέρουν τυχόν σύγκρουση συμφερόντων. Θα πρέπει επίσης να αρθεί ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των διαβουλεύσεων της επιτροπής αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και να δημοσιοποιούνται πλέον τα επιστημονικά και κλινικά δεδομένα.

Οι ευρωβουλευτές τάσσονται υπέρ της ενίσχυσης της νομικής βάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάλυψη ανοσοποίησης και καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκολύνει ένα πιο εναρμονισμένο χρονοδιάγραμμα εμβολιασμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αυξήσει την υποστήριξή της στις εθνικές πρωτοβουλίες εμβολιασμού. Χαρακτηρίζουν αδικαιολόγητο το γεγονός ότι το κόστος μιας συνολικής δέσμης εμβολίων για ένα παιδί είναι 68 φορές πιο ακριβό το 2014 από ό, τι το 2001. Προτείνουν λοιπόν μία συλλογική αγορά εμβολίων, συγκεντρώνοντας έτσι την αγοραστική δύναμη των κρατών μελών.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να παρουσιάσει έκθεση το δεύτερο τρίμηνο του 2018 για ενισχυμένη συνεργασία κατά των ασθενειών που μπορούν να προληφθούν από τον εμβολιασμό.

Η ιλαρά είναι μια σοβαρή ασθένεια και από τις αρχές του 2016 έχουν αναφερθεί 57 θάνατοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών (ECDC), οι περισσότερες περιπτώσεις αναφέρθηκαν από τη Ρουμανία (5.224), την Ιταλία (4.978), την Ελλάδα (1.398) και τη Γερμανία (906), από την 1η Φεβρουαρίου 2017 έως τις 31 Ιανουαρίου 2018, , 34%, 9% και 6%, αντίστοιχα, όλων των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν από χώρες της ΕΕ / ΕΟΧ. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 έχουν αναφερθεί επτά θάνατοι σε 4 χώρες – Ρουμανία (3), Ιταλία (2), Ελλάδα (1) και Γαλλία (1).

Πριν από την εισαγωγή του εμβολίου στις αρχές της δεκαετίας του 1960, η ιλαρά – ένας εξαιρετικά μεταδοτικός ιός που εξαπλώθηκε με αέρα ή μολυσμένες επιφάνειες – σκότωσε 2,6 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο. Το 2016 προκάλεσε το θάνατο 89.780 ανθρώπων, που είναι ο μικρότερος αριθμός θανάτων που προκλήθηκαν από ιλαρά μέχρι σήμερα.

Το πιο αποτελεσματικό μέτρο για την πρόληψη της εξάπλωσης της ιλαράς είναι να διασφαλιστεί ότι το 95% του πληθυσμού εμβολιάζεται με δύο δόσεις εμβολίου ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς (MMR). Εντούτοις, στην ΕΕ μόνο η Κροατία, η Ουγγαρία, η Λιθουανία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Ισπανία και η Σουηδία έφθασαν στο στόχο αυτό το 2016.

Για παράδειγμα, τόσο η Ρουμανία όσο και η Ιταλία, οι χώρες με το μεγαλύτερο αριθμό περιπτώσεων το 2017, ήταν πολύ κάτω από το στόχο ασφάλειας

Χώρα Περιπτώσεις Ιλαράς το 2017

Αυστρία
95

Βέλγιο 368

Βουλγαρία 166

Κύπρος 3

Τσεχία 146

Δανία 4

Εσθονία 1

Φινλανδία 10

Γαλλία 518

Γερμανία 929

Ελλάδα 967

Ουγγαρία 36

Ισλανδία 3

Ιρλανδία 21

Ιταλία 5,004

Λάτβια 0

Λιθουανία 2

Λουξεμβούργο 4

Μάλτα 0

Κάτω Χώρες 16

Νορβηγία 1

Πολωνία 62

Πορτογαλία 34

Ρουμανία 5,560

Σλοβακία 6

Σλοβενία 7

Ισπανία 160

Σουηδία 41

Ηνωμένο Βασείλιο 280

Σύνολο 14,451

Συνολικές περιπτώσεις στο εκατομμύριο

Αυστρία 10.93

Βέλγιο 32.53

Βουλγαρία 23.2

Κροατία 1.67

Κύπρος 3.54

Τσεχία 13.83

Δανία 0.7

Εσθονία 0.76

Φινλανδία 1.82

Γαλλία 7.76

Γερμανία 11.31

Ελλάδα 89.67

Ουγγαρία 3.66

Ισλανδία 9.02

Ιρλανδία 4.44

Ιταλία 82.49

Λάτβια 0

Λιθουανία 0.69

Λουξεμβούργο 6.94

Μάλτα 0

Κάτω Χώρες 0.94

Νορβηγία 0.19

Πολωνία 1.63

Πορτογαλία 3.29

Ρουμανία 281.37

Σλοβακία 1.11

Σλοβενία 3.39

Ισπανία 3.45

Σουηδία 4.16

Ηνωμένο Βασείλιο 4.28

Σύνολο 28

Πηγή:huffingtonpost.gr

  •  
    1
    Share
  •  
  •  
  • 1
  •