Αύξηση κερδών και πωλήσεων για την Κρι-Κρι

Η γαλακτοβιομηχανία Κρι-Κρι ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €79,25 εκ. έναντι €66,57 εκ. το 2016, αυξημένος κατά 19%. Τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώθηκαν ως εξής:

•Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €12,45 εκ. έναντι €10,99 εκ. το 2016.
•Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €9,89 εκ., έναντι €8,16 εκ. το 2016.
•Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε €7,34 εκ., έναντι €6,24 εκ. το 2016.
  •  
    1
    Share
  •  
  •  
  • 1
  •