Ποιες αλλαγές δρομολογούνται στο πλαίσιο εποπτείας των Α.Ε.

Του Πλάτωνα Τσούλου

Ριζικές αλλαγές στο καθεστώς εποπτείας των ανωνύμων εταιρειών, καθώς και μείωση του αριθμού των εταιρικών πράξεων που θα υπάγονται σε εκ των προτέρων έλεγχο από δημόσια αρχή πριν λάβουν δημοσιότητα, θα προβλέπει, μεταξύ άλλων, η πλήρης αναθεώρηση του νόμου 2190/1920, την οποία δρομολογεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Κύκλοι του υπουργείου επισημαίνουν ότι η απόφαση για την αναθεώρηση του ν. 2190/1920 εντάσσεται σε μια ευρύτερη πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό του εταιρικού δικαίου, ενώ αποσκοπεί στη μείωση των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις, καθώς και στη θωράκιση του δημοσίου συμφέροντος.

Σε ό,τι αφορά τη μείωση των διοικητικών βαρών, βασική προϋπόθεση, κατά τους ίδιους κύκλους, αποτελεί ο περιορισμός του αριθμού των εταιρικών πράξεων οι οποίες υπάγονται σε εκ των προτέρων έλεγχο από δημόσια αρχή πριν δημοσιευθούν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Αυτή η προσπάθεια θα βασιστεί στη διάκριση μεταξύ των δηλωτικών και των συστατικών πράξεων, με την προοπτική να περιοριστούν, στο μέτρο του δυνατού, οι συστατικές πράξεις που απαιτούν και περισσότερο χρόνο, αλλά και μεγαλύτερα οικονομικά βάρη για τις ανώνυμες εταιρείες. Σημειώνεται ότι στην πρώτη κατηγορία υπάγονται, για παράδειγμα, η συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου σε σώμα και η ανάθεση αρμοδιοτήτων στα μέλη του, πράξεις δηλαδή των οποίων η καταχώρηση – έγκριση θα αυτοματοποιηθεί με το καθεστώς που θα ισχύσει βάσει της αναθεώρησης του ν. 2190/1920. Όσο για τη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή τις συστατικές πράξεις που δημιουργούν σημαντικότερες έννομες συνέπειες για τις Α.Ε., όπως -για παράδειγμα- η τροποποίηση του καταστατικού, η θέση μιας εταιρείας σε λύση, όπως και οι μετασχηματισμοί του νομικού προσώπου, θα διατηρηθεί ο εκ των προτέρων έλεγχος ώστε να διασφαλίζεται, τόσο το έννομο συμφέρον των μετόχων, όσο όμως και του Δημοσίου.

Πηγή:naftemporiki.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •