Σημαντική υποχώρηση στα κέρδη για τον Τιτάνα το 2017

Ο Τιτάνας ανακοίνωσε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης τα αποτέλεσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός και ανήλθε σε €1.505,8 εκ., καταγράφοντας οριακή κάμψη 0,2 % σε σύγκριση με το 2016, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε €273,4 εκ. εμφανίζοντας κάμψη 1,9%.

Τα έκτακτα γεγονότα (το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα και ο τυφώνας Ίρμα στη Φλόριντα) μείωσαν τα λειτουργικά κέρδη κατά €17 εκ. έναντι έκτακτων κονδυλίων ύψους €6,7 εκ. που είχαν επιβαρύνει τα αποτελέσματα του 2016. Επιπλέον, η σημαντική υποτίμηση της αιγυπτιακής λίρας στα τέλη του 2016 και η ενδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου κατά τη διάρκεια του 2017, επηρέασαν αρνητικά τα φετινά αποτελέσματα. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών θα ήταν υψηλότερος κατά €148 εκ. και τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, θα ήταν υψηλότερα κατά €18 εκ.

Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €42,7 εκ., σε σύγκριση με κέρδη €127,4 εκ. το 2016. Σημειώνεται ότι στα κέρδη του 2016 είχαν συμπεριληφθεί €90 εκ. από την αναγνώριση πρόσθετων φορολογικών απαιτήσεων από ζημιές παρελθουσών χρήσεων στις ΗΠΑ.

Το 4ο τρίμηνο του 2017 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €361,3 εκ. καταγράφοντας κάμψη 6,1% και τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε €58,9εκ., χαμηλότερα κατά 19,9% έναντι του συγκριτικά δυνατού 4ου τριμήνου 2016. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €9,6 εκ. Η υποτίμηση της αιγυπτιακής λίρας και η εξασθένηση του δολαρίου εκτός από τα ετήσια αποτελέσματα, επηρέασαν αρνητικά και τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιουνίου 2018, τη διανομή μερίσματος €0,05 ανά μετοχή καθώς και την επιστροφή κεφαλαίου €0,50 ανά μετοχή.

Η μετοχή της εταιρείας έκλεισε στα €20,40 με απώλέιες 0,49%.

  •  
    1
    Share
  •  
  •  
  • 1
  •