Μειωμένα κέρδη εμφάνισε ο ΟΠΑΠ για το 2017

Η εταιρεία ΟΠΑΠ ανακοίνωσε σήμερα μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης τα αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία  τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) αυξημένα κατά 4,1% στα €1.455,5 εκ. (FY 2016: €1.397,6 εκ). Το GGR δ’ τριμήνου 2017 αυξήθηκε κατά 2,5% στα €409,7 εκ (Q4 2016: €399,6 εκ), απόρροια της σημαντικής αύξησης των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού και την αυξανόμενης συνεισφοράς των VLTs. Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) χρήσης 2017 στα €306,5 εκ (FY 2016: €307,5 εκ) και EBITDA δ’ τριμήνου 2017 στα €82,9 εκ (Q4 2016: €83,7 εκ).

Τα προσαρμοσμένα για έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα σχετιζόμενα με την εγκατάσταση νέων συστημάτων πληροφορικής EBITDA δ’ τριμήνου 2017 ανήλθαν σε €90,0 εκ, αυξημένα κατά 7,5% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά
κέρδη χρήσης 2017 ανήλθαν στα €126,2 εκ (FY 2016: €170,2 εκ) μειωμένα κατά 25,9% σε σχέση με πέρυσι &
καθαρά κέρδη δ’ τριμήνου 2017 στα €17,2 εκ σημειώνοντας πτώση κατά 68,8% σε ετήσια βάση. Τα προσαρμοσμένα
καθαρά κέρδη δ’ τριμήνου 2017 ανήλθαν σε €40,0 εκ.
Η ισχυρή ταμειακή θέση, με τον καθαρό δανεισμό ανήλθε σε €436,2 εκ. Εγκατάσταση περισσοτέρων από 4.700
VLTs μέσα στο δ’ τρίμηνο, φτάνοντας συνολικά τα 10.007 στο τέλος του 2017. Παράλληλα ο αριθμός των SSBTs
υπερδιπλασιάστηκε μέσα στο δ’ τρίμηνο φτάνοντας περίπου τις 1.400 μηχανές. Ο τεχνολογικός μετασχηματισμός
των συστημάτων πληροφορικής συνεχίζεται ικανοποιητικά, με το λανσάρισμα της ιντερνετικής πλατφόρμας αθλητικού στοιχηματισμού να αναμένεται πριν το Παγκόσμιο Κύπελο.
Υπόλοιπο μικτό μέρισμα ανά μετοχή €0,30, που λαμβάνοντας υπόψη την ήδη πραγματοποιηθείσα διανομή προμερίσματος ύψους €0,10 οδηγεί σε συνολικό μικτό μέρισμα ανά μετοχή ύψους €0,40, πέραν του έκτακτου μερίσματος €0,70 ανά μετοχή που δόθηκε εντός του δ’ τριμήνου 2017.
Η μετοχή της εταιρείας έκλεισε στα €9,92 με κέρδη 2,32%.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •