Αύξηση πωλήσεων και κερδών για την Σαράντης το 2017

Η εταιρεία Σαράντης ανακοίνωσε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά την χρήση του 2017 ανήλθαν σε € 343,16 εκ. ευρώ συγκριτικά με € 329,02 εκ. ευρώ την περυσινή χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,30%.

Η Ελλάδα, παρουσίασε άνοδο πωλήσεων της τάξης του 2,02% στα €122,18 εκ., απόδοση καλύτερη συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου.

Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 64,4% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 5,60% στα €220,97 εκ. από €209,26 εκ. το περυσινό έτος.

Η δέσμευση του Ομίλου για συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας και εξοικονόμηση κόστους, σε συνδυασμό με την αύξηση των πωλήσεων, οδήγησε σε σημαντική διψήφια αύξηση κερδών ανά μετοχή και βελτίωση όλων των περιθωρίων κερδοφορίας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Συγκεκριμένα:

 • Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 10,42% στα €39,66 εκ. από €35,92 εκ. και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 11,56% από 10,92% το 2016.
 • Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €34,51 εκ. από €31,52 εκ. πέρυσι, αυξημένα κατά 9,47% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ανήλθε σε 10,06% από 9,58% την περυσινή χρήση.
 • Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) αυξήθηκαν κατά 20,22% στα €34,67 εκ. από €28,84 εκ. και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 10,10% από 8,76% το 2016.
 • Τα Καθαρά Κέρδη σημείωσαν άνοδο κατά 16,78% σε €28,63 εκ. από €24,52 εκ., και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 8,34% από 7,45% την περυσινή χρήση.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του 2017 ανέρχεται σε -€ 16,20 (δηλ. θετική καθαρή ταμειακή θέση) εκ. από – €7,05 εκ. στο τέλος του 2016.

Η μετοχή της εταιρείας ολοκλήρωσε σήμερα στα €14,45 με κέρδη 2,48%.

 •  
  1
  Share
 •  
 •  
 • 1
 •  

One thought on “Αύξηση πωλήσεων και κερδών για την Σαράντης το 2017

Comments are closed.